Internationellt arbete

Riksdagsledamöter arbetar internationellt för demokrati, fred och mänskliga rättigheter. Arbetet sker till exempel genom att utländska parlamentariker tas emot i riksdagen, att riksdagsledamöter deltar i valobservationer och genom deltagande i interparlamentariska församlingar. Därutöver deltar riksdagsledamöter i en lång rad parlamentariska nätverk och partnerskap av olika slag.