Till innehåll på sidan

Utskotten och EU-nämnden

I utskotten förbereder ledamöterna de beslut som riksdagen fattar. I EU-nämnden förankrar regeringen sin EU-politik. Utskotten och EU-nämnden är som en miniriksdag, ju större ett parti är desto fler platser har det.

Pågående ärenden

De här förslagen arbetar utskotten med.

Välj ärendestatus

Utskottens och EU-nämndens kalender

Söndag 1 oktober
TidHändelse
Det finns inga kalenderhändelser att visa.

Aktuellt

  • Öppet sammanträde i EU-nämnden

    EuEU-nämnden håller ett öppet sammanträde tisdagen den 3 oktober. Under sammanträdet samråder statsminister Ulf Kristersson (M) med EU-nämnden inför ett möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 6 oktober.

  • Socialutskottet håller en öppen utfrågning om nationell högspecialiserad vård

    UtfrågningDen 28 september håller socialutskottet en öppen utfrågning om nationell högspecialiserad vård. Utfrågningen går att följa direkt eller se i efterhand via riksdagens webb-tv.

Se alla aktuelltnotiser

Utskotten förbereder besluten

Motorn i riksdagsarbetet är de 15 utskotten. Det är där ledamöterna förbereder riksdagens beslut. När ett utskott presenterat sitt förslag till beslut ska alla riksdagens 349 ledamöter ta ställning till förslaget. I varje utskott sitter 17 ledamöter. Utskotten är som en "miniriksdag", vilket innebär att sammansättningen på ledamöterna i utskottet speglar fördelningen i riksdagen.

Så arbetar utskotten

Samråd om EU-frågor

Regeringen ska samråda med riksdagen i EU-frågor. Samråd innebär att regeringen diskuterar med riksdagen om vilken linje som Sverige ska driva i EU. Regeringen diskuterar med utskotten men även med ett särskilt organ för samråd, EU-nämnden. Till skillnad från utskotten förbereder inte EU-nämnden riksdagsbeslut.

Så arbetar EU-nämnden