Ledamöternas arvoden och villkor

Arbetsvillkoren för en riksdagsledamot skiljer sig på många sätt från vad som gäller i en vanlig anställning. Ledamöterna är inte anställda utan har fått sitt uppdrag av väljarna, och de ansvarar själva för att leva upp till det förtroendet. Det finns regelverk och rutiner för vad som gäller i olika situationer.

Ledamöternas arvoden

Riksdagsledamöterna är inte anställda av riksdagen utan har ett uppdrag av sina väljare att sitta i riksdagen. Därför får de ett arvode och inte en lön. Grundarvodet är på 75 500 kronor i månaden. 

Ledamöternas arvoden

Ledamöternas uppdrag

En ledamot utövar sitt uppdrag dygnet runt, året runt och på olika platser. Det finns regler och rutiner som gäller för närvaro, frånvaro, ledighet och när en ledamot slutar delta i riksdagsarbetet.

Närvaro, frånvaro och ledigheter i riksdagen

Rätt till övernattningsbostad

Riksdagsledamöter som har sitt tjänsteställe mer än 50 kilometer från Riksdagshuset har rätt till en övernattningsbostad. 

Ledamöternas övernattningsbostäder 

Ledamöternas tjänsteresor

För många riksdagsledamöter innebär arbetet i riksdagen ett stort antal tjänsteresor. Det kan till exempel vara resor mellan Stockholm och hemorten, studiebesök, möten eller resor ihop med utskotten. 

Ledamöternas tjänsteresor

Pensioner och avgångsförmåner

Efter uppdraget som ledamot återgår ledamoten antingen till den vanliga arbetsmarknaden eller går i pension. Det finns villkor och regler som gäller för pensioner och stöd efter uppdraget som riksdagsledamot.

Pensioner och avgångsförmåner efter uppdraget som ledamot

Uppförandekod

Uppdraget som riksdagsledamot ställer höga krav på omdöme och uppförande. Här beskrivs kortfattat de etiska riktlinjer som gäller för riksdagsledamöterna.

Uppförandekod för ledamöter

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad