Försvars­utskottet

Vilken inriktning ska politiken för försvaret och samhällets krisberedskap ha? Hur ska det militära och civila försvaret arbeta? Vilken beredskap ska Sverige ha för till exempel naturkatastrofer? Det är områden som försvarsutskottet ansvarar för. Cybersäkerhet, strålsäkerhet, kustbevakning och regler om signalspaning är andra frågor som utskottet arbetar med.

Pågående ärenden

De här förslagen arbetar försvarsutskottet med.

Välj ärendestatus
Illustration
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Försvarsutskottet

Ansvarar bland annat för frågor om det militära och civila försvaret samt om krisberedskap.

Aktuellt för försvarsutskottet

  • Besök av FN:s vice generalsekreterare

    TalmannenDen 23 februari tog talman Andreas Norlén emot FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed som besökte riksdagen. Ledamöter från utrikesutskottet, finansutskottet, försvarsutskottet samt miljö- och jordbruksutskottet deltog också i mötet.

Se alla försvarsutskottets aktuelltnotiser

Utskottets arbete och dokument

Dokument

Betänkanden och utlåtanden, förslag som utskottet behandlat, yttranden, föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

Försvarsutskottets dokument

Uppföljningsarbetet

Utskotten följer upp och utvärderar riksdagens beslut. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut ska utvärdera resultatet.

Försvarsutskottets uppföljningsarbete

Forskningsfrågor

Det är viktigt att ledamöterna får väl underbyggda beslutsunderlag. Därför arbetar utskotten med forsknings- och framtidsfrågor.

Försvarsutskottets forskningsfrågor

Utskottets resor

Utskotten gör resor för att hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen och studera hur andra länder löst ett visst problem.

Försvarsutskottets resor

Utskotten förbereder besluten

Motorn i riksdagsarbetet är de 15 utskotten. Det är där ledamöterna förbereder riksdagens beslut. När ett utskott presenterat sitt förslag till beslut ska alla riksdagens 349 ledamöter ta ställning till förslaget. I varje utskott sitter 17 ledamöter. Utskotten är som en "miniriksdag", vilket innebär att sammansättningen på ledamöterna i utskottet speglar fördelningen i riksdagen.

Så arbetar utskotten