Justitie­utskottet

Hur ska samhället bekämpa och förhindra brott? Hur ska Sverige samarbeta med andra länder för att bekämpa grov brottslighet och terrorism? Vilka straff ska gälla? Det är områden för justitieutskottet. Utskottet arbetar också med frågor om domstolarna, polisen och kriminalvården, liksom stödet till brottsoffer.

Pågående ärenden

De här förslagen arbetar justitieutskottet med.

Välj ärendestatus
Illustration

Justitieutskottet

Arbetar bland annat med frågor om brottsbekämpning och vilka straff som ska gälla.

Aktuellt för justitieutskottet

  • Utskott säger ja till tillfälliga förbud mot persontransporter utan id-handlingar

    Förslag till beslutRegeringen ska kunna införa regler om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga id-handlingar till Sverige. Justitieutskottet ställer sig bakom förslaget som regeringen lagt fram. V, C och MP invänder i en gemensam reservation.

Se alla justitieutskottets aktuelltnotiser

Utskottets arbete och dokument

Dokument

Betänkanden och utlåtanden, förslag som utskottet behandlat, yttranden, föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

Justitieutskottets dokument

Uppföljningsarbetet

Utskotten följer upp och utvärderar riksdagens beslut. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut ska utvärdera resultatet.

Justitieutskottets uppföljningsarbete

Forskningsfrågor

Det är viktigt att ledamöterna får väl underbyggda beslutsunderlag. Därför arbetar utskotten med forsknings- och framtidsfrågor.

Justitieutskottets forskningsfrågor

Utskottets resor

Utskotten gör resor för att hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen och studera hur andra länder löst ett visst problem.

Justitieutskottets resor

Utskotten förbereder besluten

Motorn i riksdagsarbetet är de 15 utskotten. Det är där ledamöterna förbereder riksdagens beslut. När ett utskott presenterat sitt förslag till beslut ska alla riksdagens 349 ledamöter ta ställning till förslaget. I varje utskott sitter 17 ledamöter. Utskotten är som en "miniriksdag", vilket innebär att sammansättningen på ledamöterna i utskottet speglar fördelningen i riksdagen.

Så arbetar utskotten