Kultur­utskottet

Hur ska statens stöd till kulturen och idrottsrörelsen se ut? Frågor om kultur, idrott, radio- och tv i allmänhetens tjänst och folkbildning ligger på kulturutskottets bord. Ungdomspolitik, spelmarknaden och övergripande frågor om civilsamhället är andra områden för utskottet.

Pågående ärenden

De här förslagen arbetar kulturutskottet med.

Välj ärendestatus
 • Spelfrågor

  Betänkande 2023/24:KrU9

  Behandlade dokument
  20
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  23 
  Justering
  2024-04-16
  Bordläggning
  2024-04-23
  Debatt
  2024-04-24
  Beslut
  2024-04-24
 • Kultur för alla

  Betänkande 2023/24:KrU10

  Behandlade dokument
  32
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  17 
  Justering
  2024-04-16
  Bordläggning
  2024-04-23
  Debatt
  2024-04-24
  Beslut
  2024-04-24
 • Det kyrkliga kulturarvet

  Betänkande 2023/24:KrU11

  Behandlade dokument
  6
  Beredning
  2024-05-07
  Justering
  2024-05-28
  Bordläggning
  2024-06-11
  Debatt
  2024-06-12
  Beslut
  2024-06-12
 • Civila samhället

  Betänkande 2023/24:KrU7

  Behandlade dokument
  18
  Beredning
  2024-05-16
  Justering
  2024-06-13
  Bordläggning
  2024-06-15
  Debatt
  2024-06-17
  Beslut
  2024-06-18
Illustration
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Kulturutskottet

Arbetar med frågor som kultur, kulturarv, civila samhället, radio- och tv i allmänhetens tjänst, spelmarknaden och folkbildning.

Aktuellt för kulturutskottet

 • Utskott säger nej till delar av förslag om spelreglering

  Förslag till beslutKulturutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till delar av den förra regeringens förslag om en förstärkt spelreglering. Åtgärderna som får nej gäller nya regler kring marknadsföring samt uppsägning av överenskommelse om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Sverige och Finland. Flera partier reserverar sig mot utskottets förslag.

Se alla kulturutskottets aktuelltnotiser

Utskottets arbete och dokument

Dokument

Betänkanden och utlåtanden, förslag som utskottet behandlat, yttranden, föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

Kulturutskottets dokument

Uppföljningsarbetet

Utskotten följer upp och utvärderar riksdagens beslut. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut ska utvärdera resultatet.

Kulturutskottets uppföljningsarbete

Forskningsfrågor

Det är viktigt att ledamöterna får väl underbyggda beslutsunderlag. Därför arbetar utskotten med forsknings- och framtidsfrågor.

Kulturutskottets forskningsfrågor

Utskottets resor

Utskotten gör resor för att hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen och studera hur andra länder löst ett visst problem.

Kulturutskottets resor

Utskotten förbereder besluten

Motorn i riksdagsarbetet är de 15 utskotten. Det är där ledamöterna förbereder riksdagens beslut. När ett utskott presenterat sitt förslag till beslut ska alla riksdagens 349 ledamöter ta ställning till förslaget. I varje utskott sitter 17 ledamöter. Utskotten är som en "miniriksdag", vilket innebär att sammansättningen på ledamöterna i utskottet speglar fördelningen i riksdagen.

Så arbetar utskotten