Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2018/19:FöU3 17 december 2018 Inrättande av försvarsgrensstaber
Beslut 2018/19:UU2 17 december 2018 Beslut
Beslut 2018/19:SkU1 17 december 2018 Beslut
Beslut 2018/19:CU1 17 december 2018 Beslut
Beslut 2018/19:SfU4 17 december 2018 Beslut
Beslut 2018/19:KU1 17 december 2018 Beslut
Debatt om förslag 2018/19:FöU1 17 december 2018 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Debatt om förslag 2018/19:UU1 17 december 2018 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Öppet seminarium 17 december 2018 Seminarium om demokratins framtid
Debatt om förslag 2018/19:UU2 17 december 2018 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Debatt om förslag 2018/19:SkU1 17 december 2018 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Information från regeringen 17 december 2018 Återrapportering från Europeiska rådets möte