Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2019/20:451 av Joar Forssell (L) 22 september 2020 Bistånd till stater som inte respekterar mänskliga rättigheter
Interpellationsdebatt 2019/20:474 av Lotta Olsson (M) 18 september 2020 Tillgången till specialistsjuksköterskor
Interpellationsdebatt 2020/21:1 av Jonas Andersson i Linköping (SD) 18 september 2020 Indraget stöd till islamistkopplat studieförbund på kommunal nivå
Interpellationsdebatt 2019/20:469 av Amineh Kakabaveh (-) 18 september 2020 Offentliga bidrag till Ibn Rushd
Interpellationsdebatt 2019/20:465 av Jessica Rosencrantz (M) 18 september 2020 Preems utbyggnad i Lysekil
Interpellationsdebatt 2019/20:462 av Lars Beckman (M) 18 september 2020 Åtgärder för att minska gifterna i Östersjöns fisk
Statsministerns frågestund 17 september 2020 Statsministerns frågestund
Interpellationsdebatt 2019/20:476 av Magnus Jacobsson (KD) 17 september 2020 Planeringen för höghastighetsjärnväg
Interpellationsdebatt 2019/20:477 av Thomas Morell (SD) 17 september 2020 Allvarliga hot mot poliser
Interpellationsdebatt 2019/20:459 av David Josefsson (M) 17 september 2020 Förbudet mot folksamlingar i förhållande till motionslopp