Miljö- och jordbruksutskottet

Vilken miljö- och klimatpolitik ska Sverige föra? Vilka regler ska gälla för jakt, skogsbruk, fiske och djurskydd? Hur ska kvaliteten på maten vi äter kontrolleras? Det är frågor som miljö- och jordbruksutskottet har hand om. Jordbruk, naturvård och biologisk mångfald är andra områden som ledamöterna i utskottet arbetar med.

Pågående ärenden

De här förslagen arbetar miljö- och jordbruksutskottet med.

Välj ärendestatus
Illustration av miljö- och jordbruksutskottet
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Miljö- och jordbruksutskottet

Har hand om frågor som rör miljö-, klimat- och jordbrukspolitik inklusive jakt, fiske och djurskydd.

Aktuellt för miljö- och jordbruksutskottet

  • Regeringens klimathandlingsplan har behandlats i miljö- och jordbruksutskottet

    Förslag till beslutMiljö- och jordbruksutskottet har behandlat regeringens skrivelse Regeringens klimathandlingsplan – hela vägen till nettonoll. Utskottet anser att innehållet i handlingsplanen är väl avvägt och att riksdagen därmed kan lägga planen till handlingarna. S, V, C och MP invänder dock på flera punkter.

Se alla miljö- och jordbruksutskottets aktuelltnotiser

Utskottets arbete och dokument

Dokument

Betänkanden och utlåtanden, förslag som utskottet behandlat, yttranden, föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

Miljö- och jordbruksutskottets dokument

Uppföljningsarbetet

Utskotten följer upp och utvärderar riksdagens beslut. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut ska utvärdera resultatet.

Miljö- och jordbruksutskottets uppföljningsarbete

Forskningsfrågor

Det är viktigt att ledamöterna får väl underbyggda beslutsunderlag. Därför arbetar utskotten med forsknings- och framtidsfrågor.

Miljö- och jordbruksutskottets forskningsfrågor

Utskottets resor

Utskotten gör resor för att hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen och studera hur andra länder löst ett visst problem.

Miljö- och jordbruksutskottets resor

Utskotten förbereder besluten

Motorn i riksdagsarbetet är de 15 utskotten. Det är där ledamöterna förbereder riksdagens beslut. När ett utskott presenterat sitt förslag till beslut ska alla riksdagens 349 ledamöter ta ställning till förslaget. I varje utskott sitter 17 ledamöter. Utskotten är som en "miniriksdag", vilket innebär att sammansättningen på ledamöterna i utskottet speglar fördelningen i riksdagen.

Så arbetar utskotten