Aktuellt

Filtrerar på:

Förste vice talman Kenneth G Forslund, Europaparlamentets talman Roberta Metsola och hennes delegation står uppställda i trapphallen i Östra riksdagshuset. Foto: Melker Dahlstrand

Europaparlamentets talmanskonferens besökte riksdagen

Talmannen Den 30 november tog förste vice talman Kenneth G Forslund (S) emot Europaparlamentets talmanskonferens, under ledning av talman Roberta Metsola, vid deras besök i riksdagen.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 2 december samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor, sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvårdsfrågor, rättsliga och inrikes frågor samt transport, telekommunikations- och energifrågor. Från regeringen deltar finansminister Elisabeth Svantesson (M), sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD), socialminister Jakob Forssmed (KD), arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L), jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L), socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M), äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M), skolminister Lotta Edholm (L), justitieminister Gunnar Strömmer (M), migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M), infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD), statssekreterarna Johan Berggren och Erik Slottner. Ministrarna och statssekreterarna återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Foto: Maskot/TT

Ändringar i upphovsrätten på den digitala inre marknaden

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i upphovsrätten. Förslaget innehåller nya regler som handlar om att anpassa upphovsrätten till den digitala utvecklingen.

Ja till stärkt system för samordningsnummer

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om stärkt system för samordningsnummer. Förslaget innebär bland annat ökade krav på de identitetskontroller som görs innan en person tilldelas ett samordningsnummer. 

Höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Beslut Riksdagen sa ja till ett förslag från regeringen som handlar om att arbetskraftsinvandrare ska ha en god försörjning genom sin anställning för att få ett arbetstillstånd beviljat. 

Öppen utfrågning om biståndsbudgeten

Utfrågning Onsdagen den 30 november höll utrikesutskottet en öppen utfrågning om biståndsbudgeten. Utfrågningen går att se i efterhand via riksdagens webb-tv.  

Foto: Natos parlamentariska församling

Starkt stöd för Ukraina och för Sveriges och Finlands anslutning till Nato vid Natos parlamentariska församlings höstsession i Madrid

Internationellt Tre ledamöter av riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling deltog i församlingens 68:e session i Madrid den 18–21 november.

Bostadshus med balkonger. Foto: Henrik Isaksson, TT

Ja till oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister

Beslut Riksdagen sa ja till att införa ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister. Syftet är att effektivisera de kollektiva förhandlingarna och att de årliga hyresförhandlingarna ska kunna avgöras snabbare.

2 238 riksdagsmotioner inlämnade

Press Riksdagens ledamöter har lämnat in totalt 2 238 fristående motioner under allmänna motionstiden. Det visar den första sammanräkningen efter att motionstiden löpte ut i dag klockan 16.30. Siffran är preliminär.

Nej till förslag om spelreglering

Beslut Riksdagen sa nej till delar av den förra regeringens förslag om en förstärkt spelreglering. 

Regeringsbeslut om att ge fler kategorier av fördrivna personer tillfälligt skydd i Sverige

Beslut Den förra regeringen har i en skrivelse underrättat riksdagen om att den har ändrat i utlänningsförordningen. Ändringen innebär att även vissa personer som kom till Sverige före Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 ska omfattas av tillfälligt skydd i Sverige enligt reglerna i EU:s så kallade massflyktsdirektiv. 

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 25 november samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för konkurrenskraft, rättsliga och inrikes frågor, utrikes frågor – utveckling samt för utbildnings-, ungdoms-, kultur- och idrottsfrågor. Från regeringen deltar skolminister Lotta Edholm, kulturminister Parisa Liljestrand, statssekreterarna Anders Hall, Sara Modig, Maria Nilsson och Diana Janse. Ministrarna och statssekreterarna återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Utskott säger nej till delar av förslag om spelreglering

Förslag till beslut Kulturutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till delar av den förra regeringens förslag om en förstärkt spelreglering. Åtgärderna som får nej gäller nya regler kring marknadsföring samt uppsägning av överenskommelse om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Sverige och Finland. Flera partier reserverar sig mot utskottets förslag.

Öppet sammanträde i KU om JO:s verksamhet

Torsdagen den 24 november håller konstitutionsutskottet, KU, ett öppet sammanträde där justitieombudsmännen, JO, presenterar sin ämbetsberättelse för riksdagen och redogör för sin verksamhet under verksamhetsåret 1 juli 2021–30 juni 2022. Sammanträdet är öppet för allmänhet och media och går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Ändringar i statens budget: Regeringen ska få skänka försvarsmateriel till Ukraina

Beslut Riksdagen beslutade att ge regeringen befogenhet att under 2022 skänka försvarsmateriel till Ukraina till ett värde av högst 3 007 800 000 kronor. Det handlar bland annat om luftförsvarssystem, personterrängbilar, personlig utrustning, riktmedel, tält och maskeringsnät.

Lagföring av brott ska gå fortare

Beslut Riksdagen sa ja till ett förslag från regeringen med lagändringar som ska göra processen för lagföring snabbare och mer effektiv.

En stor mängd paket i olika färg och form som ligger på hyllor. Foto: TT/Jeppe Gustafsson

Åtgärder för att förhindra illegal handel via post

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i tystnadsplikten för personal i postverksamhet. Syftet är att underlätta för brottsbekämpande myndigheter att förhindra illegal handel via post.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 18 november klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för transport, telekommunikations- och energifrågor, utrikes frågor – handel, jordbruks- och fiskefrågor, samt allmänna frågor – sammanhållning. Från regeringen deltar statssekreterare Daniel Liljeberg, bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M) samt landsbygdsminister Peter Kullgren (KD). Ministrarna och statssekreteraren återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Utlandsspioneri kriminaliseras och införs som tryck- och yttrandefrihetsbrott

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag till lagändringar och grundlagsändringar. Lagförslagen innebär bland annat att utlandsspioneri, grovt utlandsspioneri och grov obehörig befattning med hemlig uppgift med grund i utlandsspioneri kriminaliseras och förs in i brottsbalken.

Större möjlighet att begränsa föreningsfriheten för grupper som ägnar sig åt terrorism

Beslut Riksdagen sa ja till ett grundlagsförslag som innebär utökade möjligheter att genom vanlig lag begränsa föreningsfriheten för sammanslutningar som ägnar sig åt eller understöder terrorism.