Socialförsäkrings­utskottet

Vilken ersättning kan du få om du blir sjuk en längre tid? Frågor om ekonomisk trygghet vid sjukdom, funktionsnedsättning, ålderdom och för barnfamiljer är socialförsäkringsutskottets ansvar. Utskottets ledamöter har också ansvar för migrationsfrågor och för asylpolitiken.

Pågående ärenden

De här förslagen arbetar socialförsäkringsutskottet med.

Välj ärendestatus
Illustration
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Socialförsäkringsutskottet

Ansvarar för socialförsäkringarna, pensioner och migrationsfrågor.

Aktuellt för socialförsäkringsutskottet

  • Utskott säger ja till ändringar i utlänningslagen

    Förslag till beslutSocialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om ändringar i utlänningslagen. Lagändringarna innebär vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl. Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet invänder mot förslaget i reservationer.

Se alla socialförsäkringsutskottets aktuelltnotiser

Utskottets arbete och dokument

Dokument

Betänkanden och utlåtanden, förslag som utskottet behandlat, yttranden, föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

Socialförsäkringsutskottets dokument

Uppföljningsarbetet

Utskotten följer upp och utvärderar riksdagens beslut. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut ska utvärdera resultatet.

Socialförsäkringsutskottets uppföljningsarbete

Forskningsfrågor

Det är viktigt att ledamöterna får väl underbyggda beslutsunderlag. Därför arbetar utskotten med forsknings- och framtidsfrågor.

Socialförsäkringsutskottets forskningsfrågor

Utskottets resor

Utskotten gör resor för att hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen och studera hur andra länder löst ett visst problem.

Socialförsäkringsutskottets resor

Utskotten förbereder besluten

Motorn i riksdagsarbetet är de 15 utskotten. Det är där ledamöterna förbereder riksdagens beslut. När ett utskott presenterat sitt förslag till beslut ska alla riksdagens 349 ledamöter ta ställning till förslaget. I varje utskott sitter 17 ledamöter. Utskotten är som en "miniriksdag", vilket innebär att sammansättningen på ledamöterna i utskottet speglar fördelningen i riksdagen.

Så arbetar utskotten