Debatter och beslut i kammaren

Kammaren är riksdagens hjärta. Här samlas riksdagens 349 ledamöter för att debattera och besluta om frågor som påverkar din vardag. Alla som vill kan följa debatterna på plats från åhörarläktaren och direkt eller i efterhand via webb-tv.

När de 349 riksdagsledamöterna sammanträder utgör de tillsammans "kammaren". Men ordet kammare används också som namn på lokalen där sammanträdena, alltså mötena, äger rum. Sammanträdena leds av talmannen eller en vice talman.

I kammaren debatterar riksdagsledamöterna viktiga frågor och fattar beslut. Under de flesta debatterna är oftast bara ledamöterna från berört utskott på plats medan övriga ledamöter utför andra arbetsuppgifter i eller utanför huset. Vid större debatter som partiledardebatter och budgetdebatter är däremot fler ledamöter vanligen på plats i kammaren.

Centrum för öppen politisk debatt

Kammaren är centrum för den politiska debatten. I kammaren får riksdagens ledamöter och regeringens ministrar yttra sig fritt, så länge de inte uttalar sig opassande eller använder personligen förolämpande uttryck. Det ska råda en god stämning i kammaren.

I kammaren gäller öppenhet. Det betyder bland annat att du är välkommen att lyssna på debatterna från åhörarläktaren, men du får inte demonstrera, applådera, vissla, ropa eller på annat sätt visa vad du tycker.

Medierna kan följa debatterna från pressläktaren.

Alla sammanträden i kammaren spelas in, så du kan också följa debatter och beslut direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv. En del debatter direktsänds i radio och tv.

Debatter i kammaren

Debatterna om olika ärenden, så kallade arbetsplenum, handlar oftast om sakfrågor, som riksdagen ska fatta beslut om. Ärendena bygger vanligtvis på förslag från regeringen, propositioner, och från ledamöter, motioner.

Beslut om ärenden

Riksdagsledamöterna fattar varje år tusentals beslut i kammaren. Vid varje omröstningstillfälle brukar över 300 ledamöter finnas i kammaren.