Riksdagsförvaltningens diarium

Här kan du söka bland ärenden i Riksdagsförvaltningens diarium och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut

Handlingar du vill begära ut

Du har inte lagt till några handlingar än. Lägg till handlingar genom att klicka på "Lägg till" på respektive handling i listan nedan.

Så här söker du

 1. Skriv in ett sökord. Du kan också söka direkt på ett diarienummer, exempelvis 43-2016/17.
 2. Välj ett filter för att avgränsa din sökning, exempelvis ett utskott.
 3. Välj datum för att avgränsa din sökning

Så här söker du

Hoppa till filter
 • Information om pågående EU förhandlingar - direktiv om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister

  Civilutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  610-2023/24
 • Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner

  Civilutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  609-2023/24
 • Licensavtal gällande musikstycke

  Riksdagsförvaltningen

  Datum:
  Diarienummer:
  608-2023/24
 • Ansökan om ledighet

  Riksdagen

  Datum:
  Diarienummer:
  606-2023/24
 • Klagomål mot staten

  Konstitutionsutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  603-2023/24
 • Inbjudan att observera kommande parlamentsval i Serbien, den 17 december 2023

  Riksdagen

  Datum:
  Diarienummer:
  602-2023/24
 • Uppehållstillstånd

  Socialförsäkringsutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  601-2023/24
 • Begäran om allmän handling

  Civilutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  598-2023/24
 • Överenskommelse om hyra Mercurius 12

  Riksdagsförvaltningen

  Datum:
  Diarienummer:
  596-2023/24
 • Granskningsrapport RiR 2023:19 - Systemet för återkallelser av uppehållstillstånd

  Riksdagen

  Datum:
  Diarienummer:
  595-2023/24
 • Önskemål om information i utskottet om vintervägsunderhållet

  Trafikutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  583-2023/24
 • Regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i förslaget till ändring av förordningar vad gäller vissa rapporteringskrav på områdena finansiella tjänster och investeringsstöd

  Finansutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  582-2023/24
 • KKR, rådsmöte den 7-8 december 2023

  EU-nämnden

  Datum:
  Diarienummer:
  580-2023/24
 • Ekofin, rådsmöte den 8 december 2023

  EU-nämnden

  Datum:
  Diarienummer:
  579-2023/24
 • Skrivelse om permanent fred i Taiwan

  Utrikesutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  577-2023/24
 • Serviceavtal speedgates

  Riksdagsförvaltningen

  Datum:
  Diarienummer:
  574-2023/24
 • Beslut från JO

  Justitieutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  573-2023/24
 • Beslut från JO

  Justitieutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  571-2023/24
 • Rekrytering av utvecklare

  Riksdagsförvaltningen

  Datum:
  Diarienummer:
  570-2023/24
 • Möte med Utrikesdepartementets säkerhetspolitiska rapportörer

  Utrikesutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  568-2023/24