Riksdagsförvaltningens diarium

Här kan du söka bland ärenden i Riksdagsförvaltningens diarium och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut

Handlingar du vill begära ut

Du har inte lagt till några handlingar än. Lägg till handlingar genom att klicka på "Lägg till" på respektive handling i listan nedan.

Så här söker du

 1. Skriv in ett sökord. Du kan också söka direkt på ett diarienummer, exempelvis 43-2016/17.
 2. Välj ett filter för att avgränsa din sökning, exempelvis ett utskott.
 3. Välj datum för att avgränsa din sökning

Så här söker du

Hoppa till filter
 • Önskemål om information i trafikutskottet

  Trafikutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  1175-2023/24
 • Revisionsberättelse för Riksdagsförvaltningen 2023

  Riksdagsförvaltningen

  Datum:
  Diarienummer:
  1174-2023/24
 • Ny ledamot i Europaparlamentet

  Riksdagen

  Datum:
  Diarienummer:
  1173-2023/24
 • Sammanställning avgjorda regeringsärenden 2023

  Konstitutionsutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  1172-2023/24
 • Information till arbetsmarknadsutskottet om aktuella EU-frågor inför möte den 5 mars 2024

  Arbetsmarknadsutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  1171-2023/24
 • Överläggningspromemoria om förslag till rådslutsatser om kvinnors ekonomiska egenmakt och självständighet som en väg till reell jämställdhet

  Arbetsmarknadsutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  1170-2023/24
 • Inbjudan till miljö- och jordbruksutskottet för att lämna information om förbud av import och uppfödning av varghybrider

  Miljö- och jordbruksutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  1169-2023/24
 • Besök i utskottet

  Utrikesutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  1168-2023/24
 • Talmansmöte inom Natos parlamentariska församling, Washington DC, 8-9 juli 2024

  Riksdagen

  Datum:
  Diarienummer:
  1167-2023/24
 • Avsägelse från uppdraget som riksdagsledamot

  Riksdagen

  Datum:
  Diarienummer:
  1166-2023/24
 • Rapporten om - TIPS-samarbetets centrala delar och Riksbankens avvecklingstjänst för omedelbara betalningar

  Finansutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  1163-2023/24
 • Begäran om allmän handling

  Riksdagsförvaltningen

  Datum:
  Diarienummer:
  1162-2023/24
 • TTE energi, rådsmöte den 4 mars 2024

  EU-nämnden

  Datum:
  Diarienummer:
  1161-2023/24
 • RIF, rådsmöte den 4-5 mars 2024

  EU-nämnden

  Datum:
  Diarienummer:
  1160-2023/24
 • Överenskommelse mellan Riksdagsförvaltningen och Socialdemokraterna om typsnitt

  Riksdagsförvaltningen

  Datum:
  Diarienummer:
  1159-2023/24
 • EU-överläggning om förslag till rådsrekommendation om forskningssäkerhet, COM(2024) 26

  Utbildningsutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  1158-2023/24
 • EU-information inför Konkurrenskraftsrådet med rymdministrarna den 23 maj 2024

  Utbildningsutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  1157-2023/24
 • EU-information om aktuella EU-frågor, forskning och rymd, under våren 2024

  Utbildningsutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  1156-2023/24
 • EU-överläggning om utkast till rådsslutsatser om kommissionens halvtidsutvärdering av unionens rymdprogram

  Utbildningsutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  1155-2023/24
 • EU-överläggning om kommissionens vitbok om forskning som omfattar teknik med potential för dubbla användningsområden, COM(2023) 27

  Utbildningsutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  1154-2023/24

Kontakt

Om du inte hittar det du söker i diariet eller har andra frågor, kontakta riksdagsinformation.