Hit vänder du dig

Vardagslivet påverkas av EU:s regler. På hemmaplan kan det gälla arbetsmiljön på jobbet, produkterna i livsmedelsbutiken och skötsel av djur, mark och sjöar. Även när du reser, studerar, arbetar och handlar på nätet i EU påverkas du av EU-regler. Här hittar du kontaktuppgifter till myndigheter, organisationer och EU-institutioner som har ansvar för och kan svara på olika EU-frågor.

Svar på din EU-fråga

Myndigheter och organisationer ansvarar för olika EU-frågor, till exempel om

  • att resa i EU
  • att bo, arbeta och studera i EU
  • att söka EU-stöd
  • att driva företag i EU
  • att handla i EU
  • tvister och klagomål i EU
  • EU-regler i Sverige.

Myndigheter är experter på EU

Du kan få svar på dina EU-frågor från svenska myndigheter, organisationer och EU:s institutioner. Här hittar du kontaktuppgifter till myndigheter och organisationer som har ansvar för EU-frågor.

Svenska myndigheter ska svara på din fråga

Svenska myndigheter och organisationer är skyldiga att följa gällande lagstiftning, även de lagar som EU-länderna har kommit överens om i EU. Faktum är att myndigheterna ofta jobbar med frågor direkt utifrån lagar som stiftats på EU-nivå.

Myndigheterna är skyldiga att berätta vilka regler som gäller inom de verksamhetsområden som de ansvarar för. På deras webbplatser hittar du svar på många av de vanligaste frågorna. Hittar du inte svaret där kan du alltid ringa eller mejla myndigheterna och få hjälp den vägen.

EU:s institutioner ger information

EU:s institutioner har mycket information om vilka EU-regler som gäller och hur de har bestämts. EU-kommissionen och Europaparlamentet har särskilda kontor i alla EU-länder dit du kan vända dig.

Hit kan du vända dig med dina EU-frågor

Resa i EU

Frågor om passa och visum, att resa med djur, att handla eller bli sjuk på resan och om mobiltelefoni och surf.

Bo, arbeta och studera

Frågor om att flytta till, hitta jobba och studera i ett annat EU-land.

Söka EU-stöd

Frågor om EU-finansiering inom exempelvis landsbygdsutveckling, arbetsmarknad, forskning och kultur.

Driva företag

Frågor om att driva företag inom EU och EU-regler för varor, tjänster, konkurrens och upphandling.

Handla i EU

Frågor om att handla på nätet inom EU, handla på resan i ett annat EU-land och konsumentskydd.

Rådgivning och klagomål

Råd om EU-regler och hjälp om du vill klaga på en EU-institution eller att en myndighet inte följer EU:s lagar.

EU-regler i Sverige

Här får du hjälp att hitta vilka svenska myndigheter som kan svara på frågor om EU-regler inom olika områden.

Om sidan

Publicerad