Riksdagen firar demokratin 2018–2022

Genom ett fyra år långt demokratijubileum under åren 2018–2022 uppmärksammade riksdagen demokratins genombrott i Sverige.

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag om allmän och lika rösträtt. Riksdagen uppmärksammade demokratins genombrott i Sverige med ett fyra år långt jubileum. Syftet med jubileet var att öka kunskapen om demokratins historia, innebörd och betydelse och väcka engagemang för demokratins betydelse i nutid och framtid.

Jubileumsaktiviteterna ägde rum i Riksdagshuset i Stockholm och runt om i Sverige samt på riksdagens webbplats och i sociala medier.

Glada människor i tidstypiska läder som viftar med flaggor
Foto: Melker Dahlstrand

Aktiviteter


Utställningar

Längs Mynttorget och Västerlånggatan i Gamla stan i Stockholm finns sedan 2018 en utställning som gestaltar och iscensätter olika delar av demokratiseringsprocessen. Utställningen hade vernissage den 17 december 2018 då det var hundra år sedan de första överenskommelserna om allmän och lika rösträtt togs i riksdagen 1918. Utställningen finns kvar även efter jubileet.

Förutom i Gamla stan fanns också en utställning om demokratins genombrott i den så kallade Sammanbindningsbanan i Riksdagshuset. Flera exemplar av utställningen turnerade också runt på länsmuseerna och andra platser i Sverige fram till 2022. Talmannen eller någon av de vice talmännen invigde utställningen på länsmuseerna.

Affischutställningen Ja, må den leva! berättar historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt. En reform som innebar demokratins genombrott i vårt land. Utställningen kan laddas ner och sättas upp var som helst – i klassrummet, biblioteket eller på arbetsplatsen. 

Affischutställningen

Studiematerial

På webbplatsen och i ett magasin för gymnasieskolan berättas historien om hur riksdagen fattade beslutet att införa allmän och lika rösträtt, om folkrörelsernas Sverige och hur teknikutvecklingen påskyndade processen.

I ett studiematerial för årskurs 4–6 har elever möjlighet att utforska demokratin med hjälp av en tidslinje med tillhörande lärarhandledning med uppgifter. Studiematerialet och magasinet kan beställas eller laddas ner digitalt.

Beställ studiematerial

Antologier om demokrati

Den 17 december 2018 släpptes två antologier med texter om demokratins utveckling och demokratiska processer i nutid och framtid. I antologin Demokratins framtid skriver tio forskare om sin syn på demokrati och demokratiska utmaningar som digitalisering, globalisering och politiskt deltagande. Redaktörer är Sören Holmberg och Katarina Barrling och utgivare är Sveriges riksdag. Antologin kan både beställas och laddas ner.

Beställ och ladda ner Demokratins framtid

Bakom antologin Rösträttens århundrade står Riksbankens jubileumsfond. Här samlar och presenterar ett trettiotal forskare den senaste forskningen om rösträtten inför hundraårsfirandet av det demokratiska genombrottet. Redaktörer är Ulrika Holgersson och Lena Wängnerud.

Om Rösträttens århundrade på Riksbankens webbplats

Möten och publika arenor

Under jubileumsåren medverkade riksdagen vid bland annat Järvaveckan, Almedalsveckan och Bokmässan. Kulturnätter, demokratidagar och invigningar var andra aktiviteter som genomfördes. Flera riksdagsledamöter besökte skolor i sin valkrets för att samtala om demokratins framväxt, utveckling och framtid.

Festföreställningen Fira demokratin - 100 år

Festföreställning

Festföreställningen Fira demokratin – 100 år visades på dagen 100 år efter att de första kvinnorna tog plats i riksdagen. Föreställningen skildrade vägen till demokrati fram till i dag genom välkända musikstycken, sångartister, dansare, orkester och kör. Festföreställningen sändes i SVT.

Konstverket framifrån med två kvinnor som bär en bricka med byster av de fem första kvinnorna på.
©Astrid Göransson/Bildupphovsrätt 2023. Foto: Melker Dahlstrand

Konstverket Kom som du är! porträtterar de fem första kvinnorna i riksdagen som bärs fram av två unga kvinnor på Riksplan utanför Östra riksdagshuset.

Konstverk

I juni 2022 invigdes konstverket Kom som du är! på Riksplan utanför Östra riksdagshuset. Konstnären heter Astrid Göransson och projektet är ett samarbete mellan Sveriges riksdag och Statens konstråd.

Konstverket Kom som du är!

Bakgrund

Riksdagen beslutade 2013 att uppmärksamma och högtidlighålla att hundra år förflutit sedan demokratins genombrott i Sverige, efter en motion från dåvarande riksdagsledamoten Leif Pagrotsky (S). Riksdagsstyrelsen bestämde att firandet skulle äga rum 2018–2022 och tillsatte en parlamentarisk kommitté under ledning av talmannen. Kommittén föreslog en rad aktiviteter som skulle genomföras under jubileumsåren – utställningar, skrift för gymnasieskolan, ambulerande informationsverksamhet och webbplats.

Tidslinje över alla demokratijubileets aktiviteter mellan 2013 och 2022 

Demokratijubileet i bilder

Seminairum i december 2018. Sören Holmgren.
Foto: Anders Löwdin

Seminarium från invigningen av demokratijubileet den 17 december 2018. Sören Holmberg, professor i statsvetenskap, Katarina Barrling, docent i statsvetenskap, Thomas Bull, professor i Högsta domstolen, Johan Hellström, docent i statsvetenskap.

1 / 22

Kontakt

Sekretariatet för demokratijubileet finns på Riksdagsförvaltningens kommunikationsavdelning. Sekretariatschef är Helena Martinsson. 

Riksdagsförvaltningens presstjänst

  • Telefon: 08-786 62 00

Om sidan

Publicerad