Vice talmän

Det finns tre vice talmän i riksdagen. Tillsammans med talmannen bildar de riksdagens presidium. Kenneth G Forslund (S) är förste vice talman, Julia Kronlid (SD) andre vice talman och Kerstin Lundgren (C) tredje vice talman.

Talmannen och de vice talmännen träffas regelbundet för att diskutera frågor som rör hur riksdagens arbete ska ledas. De vice talmännen kan i talmannens ställe leda riksdagens arbete och kammarens sammanträden. De representerar även riksdagen i olika sammanhang.

Till skillnad från talmannen får de vice talmännen rösta även när de leder sammanträden i kammaren. De får däremot inte delta i debatter när de leder sammanträden. I övrigt deltar de vice talmännen i riksdagsarbetet precis som andra riksdagsledamöter.

Förste vice talman Kenneth G Forslund (S)  i kammaren.
Foto: Melker Dahlstrand

Kenneth G Forslund (S)

Kenneth G Forslund är förste vice talman. Han är riksdagsledamot sedan 2002 och har bland annat varit ordförande i utrikesutskottet. Kenneth G Forslund är invald i Västra Götalands läns västra valkrets.

Andre vice talman Julia Kronlid (SD) i kammaren.
Foto: Melker Dahlstrand

Julia Kronlid (SD)

Julia Kronlid är andre vice talman. Hon är riksdagsledamot sedan 2010 och har varit ledamot i utrikesutskottet och socialförsäkringsutskottet. Julia Kronlid är invald i Stockholms läns valkrets.

Tredje vice talman Kerstin Lundgren (C) i kammaren.
Foto: Melker Dahlstrand

Kerstin Lundgren (C)

Kerstin Lundgren är tredje vice talman. Hon är riksdagsledamot sedan 2002 och har bland annat varit ledamot i konstitutionsutskottet och utrikesutskottet. Kerstin Lundgren är invald i Stockholms läns valkrets.

Om sidan

Publicerad