Utrikes­utskottet

Hur ska den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken se ut? Hur stort ska det svenska biståndet vara? Sveriges samarbete och relationer med andra länder är utrikesutskottets övergripande område. Frågor om EU, FN och mänskliga rättigheter står också på utskottets dagordning.

Pågående ärenden

De här förslagen arbetar utrikesutskottet med.

Välj ärendestatus

Inga pågående ärenden att visa.

Illustration
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Utrikesutskottet

Sveriges samarbete och relationer med andra länder är utrikesutskottets övergripande område.

Aktuellt för utrikesutskottet

  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet säger ja till avtal om försvarssamarbete med USA

    Förslag till beslutSammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen godkänner avtalet om försvarssamarbete mellan Sverige och USA och att riksdagen beslutar om de lagändringar som krävs för att Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt avtalet. Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot utskottets förslag.

Se alla utrikesutskottets aktuelltnotiser

Utskottets arbete och dokument

Dokument

Betänkanden och utlåtanden, förslag som utskottet behandlat, yttranden, föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

Utrikesutskottets dokument

Uppföljningsarbetet

Utskotten följer upp och utvärderar riksdagens beslut. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut ska utvärdera resultatet.

Utrikesutskottets uppföljningsarbete

Forskningsfrågor

Det är viktigt att ledamöterna får väl underbyggda beslutsunderlag. Därför arbetar utskotten med forsknings- och framtidsfrågor.

Utrikesutskottets forskningsfrågor

Utskottets resor

Utskotten gör resor för att hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen och studera hur andra länder löst ett visst problem.

Utrikesutskottets resor

Utskotten förbereder besluten

Motorn i riksdagsarbetet är de 15 utskotten. Det är där ledamöterna förbereder riksdagens beslut. När ett utskott presenterat sitt förslag till beslut ska alla riksdagens 349 ledamöter ta ställning till förslaget. I varje utskott sitter 17 ledamöter. Utskotten är som en "miniriksdag", vilket innebär att sammansättningen på ledamöterna i utskottet speglar fördelningen i riksdagen.

Så arbetar utskotten