Arbetet i riksdagen

Riksdagen har 349 ledamöter som representerar åtta partier. Kammaren är riksdagens hjärta, men mycket av det politiska arbetet sker också i partigrupperna och i utskotten.

Talman Andreas Norlén i kammaren. Han sitter på sin plats och slår klubban i bordet.
Foto: Melker Dahlstrand

Talmannen leder arbetet i riksdagen

Talmannen leder riksdagens arbete i samråd med gruppledarna och med stöd av Riksdagsförvaltningen.

 

En färgglad illustration av kammaren med ledamöter uppifrån.
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Kammaren är riksdagens hjärta

I kammaren debatterar riksdagsledamöterna viktiga frågor och det är här riksdagen fattar sina beslut. 

En illustration av ledamöter uppifrån
Illustration: Riksdagsförvaltningen

349 ledamöter

Riksdagens 349 ledamöter väljs vart fjärde år i allmänna val. För att kunna bli ledamot måste man ha rösträtt och vara nominerad av ett politiskt parti. Åtta partier är representerade i riksdagen under mandatperioden 2022–2026.

 

 

En illustration av ledamöter vid ett sammanträde uppifrån.
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Utskotten förbereder besluten

En stor del av det politiska arbetet sker inom riksdagspartiernas partigrupper och i de 15 utskotten. I utskotten förbereder ledamöterna alla beslut som riksdagen fattar. I EU-nämnden förankrar regeringen sin EU-politik.