Till innehåll på sidan

Tillgänglighet för riksdagens webbplats

Riksdagen.se ska vara användbar och tillgänglig för så många som möjligt. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, om eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

I arbetet med tillgänglighet på riksdagen.se utgår vi från följande riktlinjer och lagar:

Webbplatsens tillgänglighet

Arbetet med tillgänglighet omfattar teknik, språk och pedagogik. Det finns delar på webbplatsen som inte är helt tillgängliga men vi arbetar kontinuerligt med att förbättra webbplatsen, både genom teknisk utveckling och redaktionellt arbete.

Rapportera brister eller be om alternativa format

Om du upptäcker problem som inte har beskrivits på den här sidan eller om du inte tycker att vi uppfyller lagkraven, berätta det för oss. Du kan också kontakta oss om du behöver innehåll från riksdagen.se som inte är tillgängligt för dig.

Kontaktinformation

Riksdagsinformation

E-post: riksdagsinformation@riksdagen.se

Telefon: 020–349 000

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på DIGG:s webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning utan synförmåga

  • Ett antal webbsidor är baserade på dokumentfiler. Webbsidorna kan i vissa fall innehålla listor som inte är uppmärkta som listor i koden [WCAG 1.3.1 (A)]
  • Det finns ett antal pdf-dokument och word-dokument som inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel
  • Några sidor saknar beskrivande rubriker [WCAG 2.4.6 (AA)]
  • Det finns rubriktexter som inte är kodade som rubriker [WCAG 3.2.4 (A)]
  • Det finns enstaka valideringsfel i webbplatsens kod. Felen är inte så allvarliga att de påverkar användandet av webbplatsen i någon större mån [WCAG 4.1.1 (A)]

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Det finns några sidor som saknar beskrivande rubriker [WCAG 2.4.6 (AA)]
  • Det finns rubriktexter som inte är kodade som rubriker [WCAG 1.3.2 (A), 3.2.4 (A)]

Problem vid användning utan hörsel eller med nedsatt hörsel

Brister kopplade till vissa videosidor:

Video i webb-tv-arkivet från öppna sammanträden och seminarier från utskotten och EU-nämnden, presskonferenser och evenemang har ingen tillhörande beskrivande text. [WCAG 1.2.2 (A)]

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

  • Det finns några sidor som saknar beskrivande rubriker [WCAG 2.4.6 (AA)]
  • Det finns rubriktexter som inte är kodade som rubriker [WCAG 1.3.2 (A), 3.2.4 (A)]

Hur webbplatsen granskats

Riksdagsförvaltningen arbetar aktivt för uppfylla lagen om tillgänglighet.

Utomstående experter har granskat webbplatsen. Vi har också gjort en självskattning (intern testning) av riksdagen.se. 

Senaste granskningen gjordes 28 april 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 28 april 2023.

Om artikeln

Publicerad