Tillgänglighet för riksdagens webbplats

Riksdagen.se ska vara användbar och tillgänglig för så många som möjligt. Här beskriver vi hur riksdagen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Lagar och regler

I arbetet med tillgänglighet på riksdagen.se utgår vi från följande riktlinjer och lagar:

Webbplatsens tillgänglighet

Arbetet med tillgänglighet omfattar teknik, språk och pedagogik. Det finns delar på webbplatsen som inte är helt tillgängliga men vi arbetar kontinuerligt med att förbättra webbplatsen, både genom teknisk utveckling och redaktionellt arbete.

Rapportera brister eller be om alternativa format

Om du upptäcker problem som inte har beskrivits på den här sidan eller om du inte tycker att vi uppfyller lagkraven, berätta det för oss. Du kan också kontakta oss om du behöver innehåll från riksdagen.se som inte är tillgängligt för dig.

Anmäl brister i tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på DIGG:s webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning med motorisk nedsättning

Dessa problem på webbplatsen kan påverka dig som navigerar med tangentbord eller hjälpmedel som styrs med tangentbord.

 • Fokusmarkeringen vid tangentbordsstyrning har för låg färgkontrast mot bakgrunden (WCAG 2.4.7 AA)
 • Möjlighet att hoppa direkt till filter saknas på sidan kalender, som det finns på sidan sök (WCAG 2.4.1 (A), WCAG 3.2.3 (AA))
 • Vid filtrering av datum i landskapsläge på mobilen får inte datumväljaren plats på skärmen. Detta gäller också i inzoomat läge. Detta avser filter som bland annat finns på kalendersidan. (WCAG 1.3.4 (AA))
 • Upplev riksdagen har filmer och ljudspår som startar automatiskt i helskärm och som inte går att pausa enkelt. Detta kan påverka särskilt användare som har lätt att bli åksjuka. (WCAG 2.2.2 (AA))
 • I Upplev riksdagen kan fokus hamna bakom popup-fönster vid användning av funktionen Välj rum. (WCAG 2.4.11(AA))
 • Upplev riksdagen saknar fokusmarkering på vissa knappar. (WCAG 2.4.7 (AA))

Problem vid användning utan synförmåga

Dessa problem på webbplatsen kan påverka dig som använder hjälpmedel som skärmläsare.

 • Ett antal webbsidor är baserade på dokumentfiler. Webbsidorna kan i vissa fall innehålla listor som inte är uppmärkta som listor i koden [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Det finns ett antal pdf-dokument och word-dokument som inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel
 • Det finns rubriktexter som inte är kodade som rubriker [WCAG 3.2.4 (A)]
 • Vissa webbsidor skapas automatiskt från innehåll i dokument. På dessa sidor saknas korrekta rubriker och begripliga länktexter. (WCAG 1.3.1 (A), 2.4.4 (A))
 • Enstaka ikoner som förekommer inom utfällbara områden har inte tydlig beskrivning (WCAG 1.1.1 (A))
 • Det finns en risk att talsyntesen väljer svensk röst när den läser text på engelska vid vissa direktsändningar på grund av felaktig uppmärkning av språk i koden. (WCAG 3.1.2 (AA))
 • I området med information om pågående direktsändning framgår inte bytet av talare automatiskt med skärmläsare (WCAG 4.1.3 (AA))
 • Information och länkar om pågående direktsändningar ligger ovanför första huvudrubriken på sidorna, vilket kan göra den svår att hitta (WCAG 1.3.2 (A))
 • På enstaka sidor förekommer rubriker som inte är kodade som rubriker. Exempelvis under huvudingången "Så fungerar Riksdagen" och sidor som använder "Tidslinjer" för att beskriva olika skeenden och processer. (WCAG 1.3.1 (A))
 • Det förekommer rubriker med val av nivå som inte återspeglar sidans struktur på ett korrekt sätt (WCAG 1.3.1 (A))
 • Undermenyerna som fälls ut i huvudmenyn stängs av på ett oväntat sätt för användare med skärmläsare (WCAG 3.2.2 (A))
 • På sidor där det finns en alfabetisk länklista finns det visuellt nedtonade, ej valbara länkar. Dessa framstår fortfarande som valbara med skärmläsare. (WCAG 4.1.2 (A))
 • I kalenderfunktionen på startsidan förekommer länk-element där funktionen är knappar (WCAG 4.1.2 (A))
 • Det finns ett fel i filtret på avdelningen kalender som påverkar användare med skärmläsare i webbläsaren Safari (WCAG 1.3.1 (A))
 • Upplev riksdagen saknar rubriksnivå 1. (WCAG 1.3.1 (A)) I Upplev riksdagen används knapparna “X” och “Z” för att zooma in och ut. Detta kan eventuellt störa ut vissa kortkommandon i vissa hjälpmedel. (WCAG 2.1.4 (A))
 • Upplev riksdagen saknar knapparna för "förra" och "nästa” i funktionen för "Välj rum", vilket gör att skärmläsare inte får information om dess syfte. (WCAG 4.1.2 (A))

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Det finns rubriktexter som inte är kodade som rubriker [WCAG 1.3.2 (A), 3.2.4 (A)]
 • Kalendern på liten skärm eller vid förstoring bryts på ett sätt som försämrar läsbarheten (WCAG 1.4.10 (AA)
 • Fokusmarkeringen vid tangentbordsstyrning har för låg färgkontrast mot bakgrunden (WCAG 2.4.7 AA)

Problem vid användning utan hörsel eller med nedsatt hörsel

 • Det förekommer inbäddad film som saknar syntolkning (1.2.5 (AA))
 • Video i webb-tv-arkivet har ingen tillhörande beskrivande text. [WCAG 1.2.2 (A)]. Däremot finns separat transkribering av all video från kammarens sammanträden i kammarens protokoll. Dessa presenteras på samma webbsida som videon.
 • Upplev riksdagen har filmer med ljud där undertexten inte helt återspeglar filmens innehåll och ljud. (WCAG 1.1.1 (A))

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

Det förekommer funktioner vars hänvisning i text är otillräckliga och/eller inkonsekventa, exempelvis gällande öppettider och telefontider. (WCAG 3.2.4 (AA)).

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det finns innehåll på webbplatsen som inte är fullt tillgängligt, men som undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Detta innehåll är

 • Direktsändningar från riksdagens öppna sammanträden saknar beskrivande text
 • Video i webb-tv-arkivet publicerat från 2001 till 23 september 2020

Hur webbplatsen granskats

Riksdagsförvaltningen arbetar aktivt för att uppfylla lagen om tillgänglighet.

En självskattning av tillgängligheten på riksdagen.se har gjorts. Även utomstående experter har granskat webbplatsen och används regelbundet i arbetet med tillgänglighetsfrågor.  

Senaste granskningen gjordes den 15 februari 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 maj 2024.

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad