Tillgänglighet för riksdagens webbplats

Riksdagen.se ska vara användbar och tillgänglig för så många som möjligt. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, om eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

I arbetet med tillgänglighet på riksdagen.se utgår vi från följande riktlinjer och lagar:

Webbplatsens tillgänglighet

Arbetet med tillgänglighet omfattar teknik, språk och pedagogik. Det finns delar på webbplatsen som inte är helt tillgängliga men vi arbetar kontinuerligt med att förbättra webbplatsen, både genom teknisk utveckling och redaktionellt arbete.

Rapportera brister eller be om alternativa format

Om du upptäcker problem som inte har beskrivits på den här sidan eller om du inte tycker att vi uppfyller lagkraven, berätta det för oss. Du kan också kontakta oss om du behöver innehåll från riksdagen.se som inte är tillgängligt för dig.

Kontaktinformation

Riksdagsinformation

E-post: riksdagsinformation@riksdagen.se

Telefon: 020–349 000

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på DIGG:s webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning med motorisk nedsättning

Dessa problem på webbplatsen kan påverka dig som navigerar med tangentbord eller hjälpmedel som styrs med tangentbord.

 • Fokusmarkeringen vid tangentbordsstyrning har för lågt färgkontrast mot bakgrunden (WCAG 2.4.7 AA)
 • Möjlighet att hoppa direkt till filter saknas på sidan Kalender, som det finns på sidan Sök (WCAG 2.4.1 (A), WCAG 3.2.3 (AA))
 • Vid filtrering av datum i landskapsläge på mobilen får inte datumväljaren plats på skärmen. Detta gäller också i inzoomat läge. Detta avser filter som bland annat finns på Kalendersidan. (WCAG 1.3.4 (AA))

Problem vid användning utan synförmåga

Dessa problem på webbplatsen kan påverka dig som använder hjälpmedel som skärmläsare. 

 • Ett antal webbsidor är baserade på dokumentfiler. Webbsidorna kan i vissa fall innehålla listor som inte är uppmärkta som listor i koden [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Det finns ett antal pdf-dokument och word-dokument som inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel 
 • Några sidor saknar beskrivande rubriker [WCAG 2.4.6 (AA)]
 • Det finns rubriktexter som inte är kodade som rubriker [WCAG 3.2.4 (A)]
 • Vissa sidor skapas automatiskt från innehåll i dokument. På dessa sidor saknas korrekta rubriker och begripliga länktexter. (WCAG 1.3.1 (A), 2.4.4 (A))
 • Enstaka ikoner som förekommer inom utfällbara områden har inte tydlig beskrivning (WCAG 1.1.1 (A))
 • Det finns en risk att talsyntesen väljer svensk röst när den läser text på engelska vid vissa livesändningar på grund av felaktig uppmärkning av språk i koden. (WCAG 3.1.2 (AA))
 • I området med information om pågående livesändning framgår inte bytet av talare automatiskt med skärmläsare (WCAG 4.1.3 (AA))
 • Information och länkar om pågående livsändningar ligger ovanför första huvudrubriken på sidorna, vilket kan göra den svår att hitta (WCAG 1.3.2 (A))
 • På startsidan finns flera rubriker "Kontakt" som kan förväxlas. (WCAG 2.4.6 (AA))
 • På enstaka sidor förekommer rubriker som inte är kodade som rubriker. Exempelvis på "Så fungerar Riksdagen" och sidor som använder "Tidslinjer". (WCAG 1.3.1 (A))
 • Det förekommer rubriker med val av nivå som inte återspegla sidans struktur på ett korrekt sätt (WCAG 1.3.1 (A))
 • Undermenyerna som fälls ut i huvudmenyn stängs på ett oväntat sätt för användare med skärmläsare (WCAG 3.2.2 (A))
 • På sidor där det finns en alfabetisk länklista finns det visuellt nedtonade, ej valbara länkar. Dessa framstår fortfarande som valbara med skärmläsare. (WCAG 4.1.2 (A))
 • I kalenderfunktionen på startsidan förekommer länk-element där funktionen är knappar (WCAG 4.1.2 (A))
 • Det finns ett fel i filtret på sidan Kalender som påverkar användare med skärmläsare i webbläsaren Safari (WCAG 1.3.1 (A))

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Det finns några sidor som saknar beskrivande rubriker [WCAG 2.4.6 (AA)]
 • Det finns rubriktexter som inte är kodade som rubriker [WCAG 1.3.2 (A), 3.2.4 (A)]
 • Kalendern på liten skärm eller vid förstoring bryts på ett sätt som försämrar läsbarheten (WCAG 1.4.10 (AA)
 • Fokusmarkeringen vid tangentbordsstyrning har för lågt färgkontrast mot bakgrunden (WCAG 2.4.7 AA)

Problem vid användning utan hörsel eller med nedsatt hörsel

 • Det förekommer inbäddad film som saknar textning och syntolkning (1.2.2 (A), 1.2.5 (AA))
 • Video i webb-tv-arkivet har ingen tillhörande beskrivande text. [WCAG 1.2.2 (A)]

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

Det förekommer funktioner vars hänvisning i text är otillräckliga och/eller inkonsekventa, exempelvis gällande öppettider och telefontider. (WCAG 3.2.4 (AA))

Hur webbplatsen granskats

Riksdagsförvaltningen arbetar aktivt för uppfylla lagen om tillgänglighet.

Utomstående experter har granskat webbplatsen. Vi har också gjort en självskattning (intern testning) av riksdagen.se. 

Senaste granskningen gjordes den 15 februari 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 15 februari 2024.

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad