EU-nämnden

Vilken linje ska regeringen driva i EU? I riksdagens EU-nämnd förankrar regeringen sin EU-politik. Det gör statsministern inför möte i Europeiska rådet och övriga ministrar inför möten och beslut i ministerrådet. EU-nämnden arbetar med alla EU:s samarbetsområden som till exempel energi, handel, jordbrukspolitik och utrikespolitik.

Sammanträdesplan

EU-nämndens preliminära sammanträdesplaner.

Preliminär sammanträdesplan för EU-nämnden

Dokument

Yttranden, föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

EU-nämndens dokument

EU-nämndens resor

EU-nämnden gör resor för att hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen och studera hur andra länder löst ett visst problem.

EU-nämndens resor

Samråd om EU-frågor

Regeringen ska samråda med riksdagen i EU-frågor. Samråd innebär att regeringen diskuterar med riksdagen om vilken linje som Sverige ska driva i EU. Regeringen diskuterar med utskotten men även med ett särskilt organ för samråd, EU-nämnden. Till skillnad från utskotten förbereder inte EU-nämnden riksdagsbeslut.

Så arbetar EU-nämnden

EU-nämnden. Illustration
Illustration: Riksdagsförvaltningen

EU-nämnden

I riksdagens EU-nämnd förankrar regeringen sin EU-politik.

Aktuellt för EU-nämnden

Se alla EU-nämndens aktuelltnotiser

EU-nämndens ledamöter

Matilda Ernkrans (S)Vice ordförande