Riksdagsstyrelsen

Riksdagsstyrelsen ansvarar för Riksdagsförvaltningens verksamhet och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt de lagar och riktlinjer som finns. Styrelsen ska också se till att Riksdagsförvaltningen hushållar väl med statens medel.

Riksdagsstyrelsen beslutar bland annat om Riksdagsförvaltningens arbetsordning, verksamhetsplan, årsredovisning och om förslag till budget för förvaltningen. Styrelsen beslutar även om framställningar och redogörelser till riksdagen och andra frågor av större vikt. Förslagen kan handla om jämställdheten i riksdagen, hur riksdagen ska arbeta med EU-frågor eller hur motionerna ska hanteras.

Riksdagsstyrelsen överlägger också om planeringen av riksdagsarbetet.

Framställningar och redogörelser från riksdagsstyrelsen

Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av talmannen som ordförande och tio riksdagsledamöter, som väljs av riksdagen. Talmannen har rätt att rösta i riksdagsstyrelsen. De vice talmännen, partiernas gruppledare som inte är invalda i styrelsen och riksdagsdirektören får delta i överläggningarna.

Gruppbild på riksdagsstyrelsen
Foto: Anders Löwdin

Riksdagsstyrelsen i december 2022. Främre raden från vänster: Jessica Rosencrantz (M), riksdagsdirektör Ingvar Mattson, talman Andreas Norlén, Carina Ståhl Herrstedt (SD) och Vasiliki Tsouplaki (V). Raden i mitten: Andre vice talman Julia Kronlid (SD), Camilla Brodin (KD), Lena Hallengren (S) och Johan Löfstrand (S). Bakre raden: Mattias Bäckström Johansson (SD), Lina Nordquist (L), Mattias Karlsson i Luleå (M), Henrik Vinge (SD) och Daniel Bäckström (C). Frånvarande: Annika Hirvonen (MP).

Ledamöter

 • Linda Lindberg (SD)
 • Lena Hallengren (S)
 • Mattias Karlsson i Luleå (M )
 • Johan Löfstrand (S)
 • Henrik Vinge (SD)
 • Samuel Gonzalez Westling (V)
 • Jessica Rosencrantz (M)
 • Ulrika Heie (C)
 • Mattias Bäckström Johansson (SD)
 • Rasmus Ling (MP)

Ersättare

 • Michael Rubbestad (SD)
 • Gunilla Carlsson (S)
 • Noria Manouchi (M)
 • Tomas Eneroth (S)
 • Carina Ståhl Herrstedt (SD)
 • Vasiliki Tsouplaki (V)
 • Jan Ericson (M)
 • Elisabeth Thand Ringqvist (C)
 • Tobias Andersson (SD)
 • Annika Hirvonen (MP)

Ordförande: Talmannen

Regler som styr arbetet

Bestämmelser om riksdagsstyrelsen finns i:

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad