Demokrati

Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. En grundtanke med demokrati är att den som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras, till exempel genom regelbundna val.

Akropolis, illustration
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Vad är demokrati?

Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. En grundtanke med demokrati är att den som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras, till exempel genom regelbundna val.

Illustration: Valbås
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Val och folkomröstningar

Det är val till riksdagen vart fjärde år, andra söndagen i september. Då går väljarna till vallokalerna för att bestämma vilka personer som ska representera dem i riksdagen. Som svensk medborgare är du också berättigad att rösta till EU-parlamentet och i folkomröstningar.

Illustration av Rosenbad
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Regeringsbildning

En ny regering behöver bildas när en tidigare regering har avgått. Det vanligaste är att det sker efter ett riksdagsval. Det kan också behöva bildas en ny regering om den tidigare regeringen har avgått av andra skäl.

Om sidan

Publicerad