Fri rörlighet

Det ska vara enkelt att handla, resa och flytta mellan EU-länderna. Det är en av grundtankarna med EU-samarbetet. EU-länderna samarbetar därför för att möjliggöra de så kallade fyra friheterna på EU:s inre marknad. De fyra friheterna är fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital mellan EU-länderna.

Om EU:s inre marknad

  • Fri rörlighet ska råda för varor, tjänster, personer och kapital, vilket kallas för de fyra friheterna.
  • Företag kan vara verksamma i hela EU.
  • Tullar har tagits bort mellan EU-länderna.
  • EU-länder får inte gynna det egna landets företag före andra EU-länders.
  • Personer och varor ska behandlas lika oavsett vilket EU-land de kommer ifrån.

Rörlighet för ekonomisk tillväxt

EU-medborgare kan flytta, investera, sälja varor och erbjuda tjänster i hela EU. Det är exempel på att EU-länderna ska fungera som en gemensam marknad med fri rörlighet över gränserna.

Rätt att arbeta i andra länder

Fri rörlighet för personer innebär till exempel att alla EU-medborgare har rätt att bosätta sig och arbeta i andra EU-länder utan krav på arbets- eller uppehållstillstånd. Varor ska också kunna köpas och säljas på ett enkelt sätt. Det finns därför inga tullar mellan EU-länderna och med EU:s gemensamma krav på produktsäkerhet kan varorna säljas i alla länder.

Erbjuda tjänster och investera

Företag kan arbeta i hela EU. De kan erbjuda tjänster, till exempel byggarbeten eller banktjänster, i andra EU-länder. Den fria rörligheten för kapital handlar bland annat om rätten att investera eller köpa ett företag i andra EU-länder. Det är förbjudet att begränsa hur mycket pengar någon vill överföra mellan EU-länder.

Ska kunna försörja sig

Även om EU-medborgare har rätt att flytta till andra länder finns det vissa villkor. Personen ska kunna försörja sig för att få stanna och kan behöva ha en sjukförsäkring. Pensionärer kan få sin pension utbetald i andra EU-länder och studenter får studera på samma villkor som landets studenter.

EU-länderna har olika socialförsäkringar

EU-länderna har olika socialförsäkringssystem. Det innebär att föräldraledighet, pensioner och barnbidrag skiljer sig åt. EU har bestämmelser om vad som gäller när EU-medborgare flyttar mellan EU-länder. Huvudprincipen är att personerna omfattas av de regler som gäller i det land där de arbetar.

Säkerhetsproblem kan begränsa rörligheten

EU-länderna har möjlighet att begränsa den fria rörligheten om de anser att det uppstår problem med allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Men begränsningen får till exempel inte leda till att ett land missgynnar andra länders företag i förhållande till sina egna.

Inte bara EU-länder

Den fria rörligheten för personer gäller inte bara EU-länderna utan också Island, Liechtenstein och Norge som ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt Schweiz. Det innebär att medborgarna i dessa länder också har rätt att flytta inom EU. EU har kommit överens med länderna om detta i särskilda avtal.

Om sidan

Publicerad