Till innehåll på sidan

Riksdagens historia

För ungefär hundra år sedan fick kvinnor och män allmän och lika rösträtt. Men riksdagens historia började långt tidigare. Här kan du läsa om vägen fram till demokratins genombrott 1918–1922 och om utvecklingen därefter.

Första kammaren, plenisalen i nya riksdagshuset.

Från ting och stämmor till dagens riksdag

Den moderna demokratin har funnits i ungefär hundra år. Men det svenska folkstyrets rötter går djupare än så. Sveriges riksdag har spår i sig ända från 1200-talets ting och stämmor. Det här är riksdagens historia.

Från ting och stämmor till dagens riksdag

Riksmötets öppnande 1913

Demokratins utveckling i Sverige – år för år

Här hittar du en tidslinje över några av de riksdagsbeslut, skeenden, rörelser, motioner och propositioner som format vår demokrati. 

Demokratins utveckling i Sverige

LKPR demonstrerar i Göteborg 1918

Kampen om rösträtten

Hur gick det till när Sverige blev en demokrati? Läs mer om kampen för lika rösträtt och valbarhet för alla vuxna svenskar.

Kampen om rösträtten

Ledamöter i någon av plenisalarna, riksdagshuset.

Ledamöterna som har suttit längst

Här kan du ta del av listor över de ledamöter som suttit längst tid i riksdagen sedan tvåkammarsystemet infördes 1866.

Riksdagsledamöterna som suttit längst tid i riksdagen

Illustration Gustav Vasas intåg.

Från kungamakt till folkstyre – riksdagen under 500 år

I juni 2023 kan Sverige fira 500 år som självständig nation. Den historiska händelsen ger en utgångspunkt för att beskriva hur vårt lands styrelseskick har vuxit fram, från riksmötet i Strängnäs till dagens konstitution. Sveriges riksdag uppmärksammar och högtidlighåller hur Sveriges styrelseskick har utvecklats, med tyngdpunkt på riksdagens roll och utveckling av dess arbetsformer under 500 år.

Från kungamakt till folkstyre – riksdagen under 500 år

Glada människor i tidstypiska läder som viftar med flaggor

Riksdagen firade demokratin

Genom ett fyra år långt demokratijubileum under åren 2018–2022 uppmärksammade riksdagen demokratins genombrott i Sverige.

Riksdagen firade demokratin

Om artikeln

Publicerad