Trafik­utskottet

Hur ser vi till att ha ett väl fungerande och hållbart transportsystem? Hur ska arbetet med trafiksäkerhet se ut? Hur främjar vi utbyggnaden av bredband i hela landet? Trafikutskottet har ansvar för olika frågor om kommunikationer. Det handlar om biltrafik och vägar, cykel och kollektivtrafik, järnvägen, flygplatser och flygtrafik, sjöfart, post och samhällets digitalisering.

Pågående ärenden

De här förslagen arbetar trafikutskottet med.

Välj ärendestatus

Inga pågående ärenden att visa.

Illustration
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Trafikutskottet

Har ansvar för frågor om kommunikationer. Till exempel vägtrafik, järnväg, flyg, sjöfart, post och it.

Aktuellt för trafikutskottet

Se alla trafikutskottets aktuelltnotiser

Utskottets arbete och dokument

Dokument

Betänkanden och utlåtanden, förslag som utskottet behandlat, yttranden, föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

Trafikutskottets dokument

Uppföljningsarbetet

Utskotten följer upp och utvärderar riksdagens beslut. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut ska utvärdera resultatet.

Trafikutskottets uppföljningsarbete

Forskningsfrågor

Det är viktigt att ledamöterna får väl underbyggda beslutsunderlag. Därför arbetar utskotten med forsknings- och framtidsfrågor.

Trafikutskottets forskningsfrågor

Utskottets resor

Utskotten gör resor för att hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen och studera hur andra länder löst ett visst problem.

Trafikutskottets resor

Utskotten förbereder besluten

Motorn i riksdagsarbetet är de 15 utskotten. Det är där ledamöterna förbereder riksdagens beslut. När ett utskott presenterat sitt förslag till beslut ska alla riksdagens 349 ledamöter ta ställning till förslaget. I varje utskott sitter 17 ledamöter. Utskotten är som en "miniriksdag", vilket innebär att sammansättningen på ledamöterna i utskottet speglar fördelningen i riksdagen.

Så arbetar utskotten