Riksdagens myndigheter och nämnder

Det finns ett antal myndigheter och nämnder som lyder under riksdagen.

Riksrevisionen, Riksdagens ombudsmän (JO) och Riksbanken är alla myndigheter som lyder under riksdagen. De två första är en del av riksdagens kontrollmakt. Riksbanken är Sveriges centralbank.

Utöver myndigheterna finns ett antal nämnder, bland andra Partibidragsnämnden, som beslutar om partistöd till partierna och Valprövningsnämnden som bland annat behandlar överklaganden efter allmänna val.

Vid olika tillfällen under hösten efter ett riksdagsval brukar riksdagen fatta beslut om ledamöter till de olika nämnderna, efter förslag från en valberedning. Nämnderna har olika uppgifter och sammansättningar och kan bestå både av riksdagsledamöter och av personer som har andra uppdrag.