Regeringen

Ministrarna i regeringen besöker regelbundet riksdagen. De deltar exempelvis i interpellationsdebatter och frågestunder i kammaren samt träffar EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd och Europeiska rådet.

Mer information om regeringens arbete, ministrarna och departementen samt kontaktuppgifter hittar du på regeringens webbplats.

Regeringens webbplats

Statsrådsberedningen

Statsrådsberedningen ansvarar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet.

Porträtt på statsminister Ulf Kristersson

Ulf Kristersson (M)

Statsminister

Ledig från uppdraget som ordinarie riksdagsledamot.

Sagt och gjort i riksdagen av Ulf Kristersson (M)

Porträtt på EU-minister Jessica Rooswall

Jessika Roswall (M)

EU-minister

Ledig från uppdraget som ordinarie riksdagsledamot.

Sagt och gjort i riksdagen av Jessika Roswall (M)

Arbetsmarknadsdepartementet

Departementet ansvarar för arbetsmarknad, arbetsrätt, arbetsmiljö, jämställdhet och mänskliga rättigheter på nationell nivå samt arbetet mot rasism och diskriminering och för att stärka hbtqi-personers rättigheter.

Porträtt på arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson

Johan Pehrson (L)

Arbetsmarknads- och integrationsminister

Ledig från uppdraget som ordinarie riksdagsledamot.

Sagt och gjort i riksdagen av Johan Pehrson (L)

Porträtt på jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg

Paulina Brandberg (L)

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister

Är inte invald riksdagsledamot.

Sagt och gjort i riksdagen av Paulina Brandberg (L)

Finansdepartementet

Departementet arbetar med frågor som rör ekonomisk politik, statens budget, skatter, statlig förvaltning, finansmarknad och konsumentpolitik.

Porträtt på finansminister Elisabeth Svantesson

Elisabeth Svantesson (M)

Finansminister

Ledig från uppdraget som ordinarie riksdagsledamot.

Sagt och gjort i riksdagen av Elisabeth Svantesson (M)

Porträtt på civilminister Erik Slottner

Erik Slottner (KD)

Civilminister

Är inte invald riksdagsledamot.

Sagt och gjort i riksdagen av Erik Slottner (KD)

Porträtt på finansmarknadsminister Niklas Wykman

Niklas Wykman (M)

Finansmarknadsminister

Ledig från uppdraget som ordinarie riksdagsledamot.

Sagt och gjort i riksdagen av Niklas Wykman (M)

Försvarsdepartementet

Departementet ansvarar för regeringens försvarspolitik.

Porträtt på försvarsminister Pål Jonson

Pål Jonson (M)

Försvarsminister

Ledig från uppdraget som ordinarie riksdagsledamot.

Sagt och gjort i riksdagen av Pål Jonson (M)

Porträtt på minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin

Carl-Oskar Bohlin (M)

Minister för civilt försvar

Ledig från uppdraget som ordinarie riksdagsledamot.

Sagt och gjort i riksdagen av Carl-Oskar Bohlin (M)

Justitiedepartementet

Departementet ansvarar för rätts­väsendet, migrations- och integrations­frågor, samhällets kris­beredskap, grund­lagar, civilrätt med mera.

Porträtt på justitieminister Gunnar Strömmer

Gunnar Strömmer (M)

Justitieminister

Är inte invald riksdagsledamot.

Sagt och gjort i riksdagen av Gunnar Strömmer (M)

Porträtt på migrationsminister Maria Malmer Stenergard

Maria Malmer Stenergard (M)

Migrationsminister

Ledig från uppdraget som ordinarie riksdagsledamot.

Sagt och gjort i riksdagen av Maria Malmer Stenergard (M)

Klimat- och näringslivsdepartementet

Departementet ansvar för frågor som rör bolag med statligt ägande, miljö- och klimatpolitik, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel och regional tillväxt.

Porträtt på energi- och näringsminister Ebba Busch

Ebba Busch (KD)

Energi- och näringsminister

Ledig från uppdraget som ordinarie riksdagsledamot.

Sagt och gjort i riksdagen av Ebba Busch (KD)

Porträtt på klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari

Romina Pourmokhtari (L)

Klimat- och miljöminister

Ledig från uppdraget som ordinarie riksdagsledamot.

Sagt och gjort i riksdagen av Romina Pourmokhtari (L)

Kulturdepartementet

Departementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Porträtt på kulturminister Parisa Liljestrand

Parisa Liljestrand (M)

Kulturminister 

Är inte invald riksdagsledamot.

Sagt och gjort i riksdagen av Parisa Liljestrand (M)

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, transporter och infrastruktur, digitalisering och it, postfrågor samt energifrågor.

Porträtt på landsbygdsminister Peter Kullgren

Peter Kullgren (KD)

Landsbygdsminister

Är inte invald riksdagsledamot.

Sagt och gjort i riksdagen av Peter Kullgren (KD)

Porträtt på infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson

Andreas Carlson (KD)

Infrastruktur- och bostadsminister

Ledig från uppdraget som ordinarie riksdagsledamot.

Sagt och gjort i riksdagen av Andreas Carlson (KD)

Socialdepartementet

Departementet ansvarar för frågor om social omsorg, sjukvård och socialförsäkring.

Porträtt på socialminister Jakob Forssmed

Jakob Forssmed (KD)

Socialminister

Ledig från uppdraget som ordinarie riksdagsledamot.

Sagt och gjort i riksdagen av Jakob Forssmed (KD)

Porträtt på sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson

Acko Ankarberg Johansson (KD)

Sjukvårdsminister

Ledig från uppdraget som ordinarie riksdagsledamot.

Sagt och gjort i riksdagen av Acko Ankarberg Johansson (KD)

Porträtt på äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje

Anna Tenje (M)

Äldre- och socialförsäkringsminister

Är inte invald riksdagsledamot.

Sagt och gjort i riksdagen av Anna Tenje (M)

Porträtt på socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Socialtjänstminister

Ledig från uppdraget som ordinarie riksdagsledamot.

Sagt och gjort i riksdagen av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Utbildningsdepartementet

Departementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik.

Porträtt på utbildningsminister Mats Persson

Mats Persson (L)

Utbildningsminister

Ledig från uppdraget som ordinarie riksdagsledamot.

Sagt och gjort i riksdagen av Mats Persson (L)

Porträtt på skolminister Lotta Edholm

Lotta Edholm (L)

Skolminister

Är inte invald riksdagsledamot.

Sagt och gjort i riksdagen av Lotta Edholm (L)

Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementet och utlandsmyndigheterna ansvarar för Sveriges utrikes-, bistånds- och handelspolitik.

Porträtt på utrikesminister Tobias Billström

Tobias Billström (M)

Utrikesminister

Ledig från uppdraget som ordinarie riksdagsledamot.

Sagt och gjort i riksdagen av Tobias Billström (M)

Porträtt på bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forsell

Johan Forssell (M)

Bistånds- och utrikeshandelsminister

Ledig från uppdraget som ordinarie riksdagsledamot.

Sagt och gjort i riksdagen av Johan Forssell (M)

Om artikeln

Publicerad