Civil­utskottet

Vilka regler gäller för byggnader och bostäder? Vilket skydd har du som konsument vid olika köp? Det är frågor som civilutskottet har på sitt bord. Föräldrars skyldigheter, skadestånd och regler för olika företagsformer är andra områden utskottets ledamöter arbetar med.

Pågående ärenden

De här förslagen arbetar civilutskottet med.

Välj ärendestatus
Illustration
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Civilutskottet

Arbetar bland annat med bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik.

Aktuellt för civilutskottet

  • Kravet på att spara papperskvitton slopas

    BeslutKravet på att räkenskapsinformation ska bevaras i original under en viss tid tas bort. Riksdagen sade ja säger ja till regeringens förslag som konkret innebär att räkenskapsmaterial, till exempel kvitton och fakturor, inte behöver bevaras i pappersform om materialet finns digitaliserat.

Se alla aktuelltnotiser

Utskottets arbete och dokument

Dokument

Betänkanden och utlåtanden, förslag som utskottet behandlat, yttranden, föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

Civilutskottets dokument

Uppföljningsarbetet

Utskotten följer upp och utvärderar riksdagens beslut. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut ska utvärdera resultatet.

Civilutskottets uppföljningsarbete

Forskningsfrågor

Det är viktigt att ledamöterna får väl underbyggda beslutsunderlag. Därför arbetar utskotten med forsknings- och framtidsfrågor.

Civilutskottets forskningsfrågor

Utskottets resor

Utskotten gör resor för att hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen och studera hur andra länder löst ett visst problem.

Civilutskottets resor

Utskotten förbereder besluten

Motorn i riksdagsarbetet är de 15 utskotten. Det är där ledamöterna förbereder riksdagens beslut. När ett utskott presenterat sitt förslag till beslut ska alla riksdagens 349 ledamöter ta ställning till förslaget. I varje utskott sitter 17 ledamöter. Utskotten är som en "miniriksdag", vilket innebär att sammansättningen på ledamöterna i utskottet speglar fördelningen i riksdagen.

Så arbetar utskotten