Hitta äldre riksdagstryck

Riksdagsförvaltningen har digitaliserat riksdagstryck från perioden 1521–1970. Riksdagstryck från 1867 och framåt finns tillgängligt och sökbart på riksdagens webbplats. Materialet i sin helhet finns sökbart i bibliotekskatalogen Libris.

Digitaliseringen omfattar tre typer av dokument:

  • Riksdagsakter, handlingar från tidiga riksdagar och riksdagsliknande möten. De finns från åren 1521–1617 och 1719–1734.
  • Dokument från ståndsriksdagen, det vill säga från den riksdag som bestod av de fyra stånden adel, präster, borgare och bönder. Det här materialet finns från åren 1627–1866.
  • Handlingar från tvåkammarriksdagen, som fanns under åren 1867–1970.

Sök efter handlingar från 1867 och framåt

Välj årtal under Riksmöte/årtal och sök fram riksdagstryck från 1867 och framåt via webbplatsens sök-funktion:

Sök dokument & lagar

Sök i bibliotekskatalogen Libris

Hela det digitaliserade materialet finns i bibliotekskatalogen Libris:

Bibliotekskatalogen Libris

Tvåkammarriksdagen

Tvåkammarriksdagen fanns under åren 1867–1970. Dokumenten från tvåkammartiden finns tillgängliga och sökbara på riksdagens webbplats samt på Kungliga bibliotekets webbplats.

Sök på riksdagens webbplats

Välj de årtal du vill se under filtreringen Riksmöte/årtal.

Sök dokument & lagar

Sök på Kungliga bibliotekets webbplats

Hos Kungliga biblioteket, KB, finns utöver dokument även register för perioden.

Tvåkammarriksdagen 1867–1970 på KB:s webbplats

Dokument från ståndsriksdagen och riksdagsakter

Dokument från ståndsriksdagen, det vill säga från den riksdag som bestod av de fyra stånden adel, präster, borgare och bönder, finns från åren 1627–1866.

Riksdagsakter är handlingar från tidiga riksdagar och riksdagsliknande möten. De finns från åren 1521–1617 och 1719–1734.

De här dokumenten finns på på KB:s webbplats.

Riksdagsakter och dokument från ståndsriksdagen 1521–1866 på KB:s webbplats

Om sidan

Publicerad