Riksdagens internationella arbete

Riksdagsledamöterna arbetar internationellt för demokrati, fred och mänskliga rättigheter. De tar till exempel emot besök av utländska parlamentariker, deltar i valobservationer i andra länder och arbetar i interparlamentariska församlingar. Därutöver deltar riksdagsledamöter i en lång rad parlamentariska nätverk och partnerskap av olika slag.

Senaste nytt

  • Parlamentariska rollen i dagens säkerhetspolitiska situation på agendan vid OSSE:s sommarmöte

    InternationelltRysslands fullskaliga invasionskrig i Ukraina, de säkerhetspolitiska utmaningarna i OSSE-regionen och en särskild debatt om situationen i Mellanöstern var några av ämnena som diskuterades vid OSSE:s sommarmöte i Bukarest, Rumänien 29 maj–3 juli.

  • JPSG-Europol bjuder in till forum för grundläggande rättigheter

    EuDen gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol (JPSG-Europol) har nyligen antagit övergripande bestämmelser för ett forum för grundläggande rättigheter som ska bistå JPSG med oberoende rådgivning. Riksdagens delegation till JPSG har varit delaktig i det arbetet. Nu har JPSG publicerat en inbjudan där man kan anmäla intresse att ingå i forumet.

Se alla senaste nytt

Parlamentariska församlingar

Cirka 100 riksdagsledamöter ingår i riksdagens delegationer till nio olika parlamentariska församlingar. Syftet är att bygga nätverk mellan parlamentariker, skapa erfarenhetsutbyten och arbeta för förbättringar inom utvalda områden.

Valobservationer

Vid valobservationer reser riksdagsledamöterna till ett land för att besöka vallokaler och se om medborgarna i landet ges möjlighet att rösta. Detta uppdrag gynnar demokratisk utveckling.

Vänskapsgrupper

Riksdagsledamöter med särskilt intresse för ett visst land kan bilda en vänskapsgrupp. I riksdagen finns ett 40-tal vänskapsgrupper.

Demokratifrämjande samarbete

Från 2020 genomför riksdagen ett demokratifrämjande bilateralt samarbete. Huvudsyftet med samarbetet är att stärka demokratiska institutioner och förmedla demokratiska värden.

Interparlamentariskt samarbete i EU

Riksdagsledamöter deltar också i det interparlamentariska samarbetet inom EU. Samarbetet består av olika konferenser och möten mellan ledamöter från EU-ländernas nationella parlament och från Europaparlamentet.

Interparlamentariskt samarbete i EU

Utländska besök

Riksdagen tar varje år emot 100–150 utländska besök. Gästerna kan vara talmän och parlamentariker från andra länder som får träffa kollegor och diskutera frågor av gemensamt intresse. Riksdagsledamöterna åker också själva på resor för att studera hur andra länder har löst en viss fråga.

Talman Andreas Norlén står bredvid Kanadas talman Anthony Rota vid kopparporten med flaggor i bakgrunden.
Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagen tar emot många internationella besök varje år. I april 2023 tog talman Andreas Norlén tog emot Kanadas talman Anthony Rota som var på ett officiellt besök i Sverige.

Riksdagens internationella kansli

Riksdagens internationella kansli (RIK) hjälper talmannen, de vice talmännen, riksdagsdirektören och riksdagsledamöterna i deras internationella engagemang. RIK har också huvudansvaret för sekretariatsstödet till riksdagens olika parlamentariska församlingar.

 

Om sidan

Publicerad

Relaterat innehåll

Flaggor framför Östra riksdagshuset.

Utrikespolitiken

En av riksdagens uppgifter är att tillsammans med regeringen forma den svenska utrikespolitiken. Foto: Melker Dahlstrand