Till innehåll på sidan

Europeiska revisionsrätten

Europeiska revisionsrätten kontrollerar att EU:s utgifter används på rätt sätt. Den får granska alla som tar emot och hanterar EU-pengar. I medlemsländerna samarbetar Europeiska revisionsrätten med nationella myndigheter i sina kontroller. I uppdraget ingår också att föreslå förbättringar och att anmäla misstänkta felaktigheter till EU:s byrå för bedrägeribekämpning, Olaf. Svensk ledamot är Eva Lindström.

Europeiska revisionsrätten

  • kontrollerar att EU:s pengar används och redovisas på rätt sätt
  • granskar EU:s institutioner och myndigheter i EU-länder som hanterar EU-pengar
  • rapporterar fel och föreslår förbättringar
  • består av 27 ledamöter, en från varje medlemsland.

Revisionsrättens webbplats

Illustration av byggnaden för Europeiska revisionsrätten
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Granskar hur EU:s pengar används

EU:s pengar går till många områden – från jordbruk till polissamarbete, från forskning till kurser för arbetslösa. Kostnaderna tas ur EU:s budget, som EU-länderna gemensamt betalar till. Europeiska revisionsrätten har uppgiften att kontrollera att pengarna används på ett korrekt sätt.

Kan granska alla som tar emot EU-pengar

Europeiska revisionsrätten, eller revisionsrätten som den ofta kallas, är den EU-institution som har i uppgift att granska hur EU:s pengar används. Den kan granska alla organisationer och personer som tar emot eller hanterar EU-pengar, alltså inte bara EU:s egna institutioner. Varje höst kommer revisionsrätten med sin årsrapport. Den innehåller en granskning av hur EU-kommissionen, som förvaltar EU:s budget, har skött sitt uppdrag.

Årsrapport till Europaparlamentet inför beslut

Revisionsrättens årsrapport är ett underlag för Europaparlamentet, som på rekommendation av ministerrådet beslutar om EU-kommissionen kan få ansvarsfrihet för året som gått. Ansvarsfrihet innebär att parlamentet anser att kommissionen har skött förvaltningen på ett korrekt sätt.

  • EU:s budget
  • EU-kommissionen
  • Europaparlamentet

Oberoende ledamöter från EU-länderna

Revisionsrätten består av en ledamot från varje medlemsland. De 27 ledamöterna måste vara helt oberoende och får inte låta sig påverkas av EU-ländernas regeringar eller andra. Svensk ledamot är Eva Lindström.

Granskar och föreslår förbättringar

Revisionsrätten gör inte bara en årsrapport utan ger fortlöpande ut rapporter och granskningar av institutioner och verksamheter som hanterar pengar ur EU:s budget. I uppdraget att granska ingår också att föreslå förbättringar.

Arbetar tillsammans med myndigheter i EU-länderna

När revisionsrätten granskar verksamhet i medlemsländerna kan kontrollerna utföras tillsammans med de nationella myndigheterna. I Sverige kan till exempel revisionsrätten granska tillsammans med den svenska myndigheten Riksrevisionen eller de svenska myndigheter som ansvarar för EU:s regionalstöd.

EU-samarbetet på Riksrevisionens webbplats

Rapporterar bedrägerier och fel

Revisionsrätten granskar men har inte möjlighet att ingripa om den upptäcker fel. Om revisorerna till exempel upptäcker bedrägerier rapporterar de till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, Olaf. När medlemsländernas institutioner har begått fel blir det oftast de nationella myndigheterna som tar hand om det.

EU:s byrå för bedrägeribekämpning, Olafs webbplats

Om artikeln

Publicerad