Beställ och ladda ner

Det finns tryckt information om riksdagen och riksdagens arbete, pedagogiskt studiematerial att beställa eller ladda ner som pdf. Ett urval är översatta till andra språk. Du kan också beställa riksdagstryck.

Studiematerial

Pedagogiskt studiematerial till skolor som handlar om demokrati och riksdagens uppgifter. Materialet är riktat till skolor. Delar av materialet finns även i Daisy-format.

Informationsmaterial och böcker

Broschyrer och böcker om riksdagen och riksdagens arbete. Trycksakerna är utgivna av Riksdagsförvaltningen. Materialet går att ladda ner som pdf och går i vissa fall att beställa.

Riksdagstryck

Riksdagstryck går att beställa som enstaka produkter, det går också att prenumerera på olika produkter inom riksdagstycket. Läs mer och beställ nedan. 

Informationsmaterial på engelska och andra språk

Visst informationsmaterial om riksdagen och arbetet i riksdagen finns översatt till engelska och andra språk. 

Order and download in English and other languages

Beställ rapporter från riksdagens utredningstjänst

Riksdagens utredningstjänst (RUT) gör främst utredningar på uppdrag av riksdagens ledamöter och partier. Det kan handla om att ett partikansli eller en ledamot bättre vill förstå ett fenomen. Kanske vill man ha underlag för att internt utveckla sin politik. En annan vanlig situation är att man vill underbygga ett politiskt förslag med fakta.

Utredningarna används bland annat i mediedebatter, motioner, interpellationer och i kammardebatterna.

RUT:s rapporter omfattas av uppdragssekretess. Det betyder att de blir offentliga endast om uppdragsgivaren själv hänvisar till utredningen eller delar av den i ett offentligt sammanhang, till exempel i media eller på internet, eller om uppdragsgivaren godkänner att sekretessen hävs.

Offentliggjorda rapporter kan beställas via e-post: offentliggjorda.rut.pm@riksdagen.se

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad