Till innehåll på sidan

Beställ och ladda ner

Det finns tryckt information om riksdagen och riksdagens arbete, pedagogiskt studiematerial att beställa eller ladda ner som pdf. Ett urval är översatta till andra språk. Du kan också beställa riksdagstryck.

Studiematerial

Pedagogiskt studiematerial till skolor som handlar om demokrati och riksdagens uppgifter. Materialet är riktat till skolor. Delar av materialet finns även i Daisy-format.

Informationsmaterial

Broschyrer, faktablad och böcker om riksdagen och riksdagens arbete. Broschyren Sveriges riksdag finns även på lättläst svenska och i Daisy-format.

Andra språk

Hitta informationsmaterial på andra språk. 

Övriga trycksaker

Konstböcker, historiska protokoll, jubileumsboken "Fritt ord 250 år" och andra böcker.

Riksdagstryck

Riksdagstryck går att beställa som enstaka produkter, det går också att prenumerera på olika produkter inom riksdagstycket. Läs mer och beställ nedan. 

Beställ rapporter från riksdagens utredningstjänst

Riksdagens utredningstjänst (RUT) gör främst utredningar på uppdrag av riksdagens ledamöter och partier. Det kan handla om att ett partikansli eller en ledamot bättre vill förstå ett fenomen. Kanske vill man ha underlag för att internt utveckla sin politik. En annan vanlig situation är att man vill underbygga ett politiskt förslag med fakta.

Utredningarna används bland annat i mediedebatter, motioner, interpellationer och i kammardebatterna.

RUT:s rapporter omfattas av uppdragssekretess. Det betyder att de blir offentliga endast om uppdragsgivaren själv hänvisar till utredningen eller delar av den i ett offentligt sammanhang, till exempel i media eller på internet, eller om uppdragsgivaren godkänner att sekretessen hävs.

Offentliggjorda rapporter kan beställas via e-post: offentliggjorda.rut.pm@riksdagen.se

Om artikeln

Publicerad