Utbildnings­utskottet

Hur ska den svenska skolan se ut? Vilka regler ska gälla för lärarlegitimation? Hur ska pengar till forskning fördelas? Utbildningsutskottet behandlar forskningsfrågor och alla utbildningsfrågor, från förskola till universitet och högskolor samt kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskola. Där ingår även frågor om studiestöd. Även rymdfrågor ligger på utskottets bord.

Pågående ärenden

De här förslagen arbetar utbildningsutskottet med.

Välj ärendestatus

Inga pågående ärenden att visa.

Illustration
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Utbildningsutskottet

Behandlar utbildningsfrågor, forskningsfrågor, rymdfrågor och frågor om studiestöd.

Aktuellt för utbildningsutskottet

  • Utskotten och EU-nämnden har valt ordförande

    Riksdagens utskott och EU-nämnden har valt ordförande och vice ordförande. De utgör utskottens presidier och leder arbetet i utskotten.

Se alla utbildningsutskottets aktuelltnotiser

Dokument

Betänkanden och utlåtanden, förslag som utskottet behandlat, yttranden, föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

Utbildningsutskottets dokument

Uppföljningsarbetet

Utskotten följer upp och utvärderar riksdagens beslut. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut ska utvärdera resultatet.

Utbildningsutskottets uppföljningsarbete

Forskningsfrågor

Det är viktigt att ledamöterna får väl underbyggda beslutsunderlag. Därför arbetar utskotten med forsknings- och framtidsfrågor.

Utbildningsutskottets forskningsfrågor

Utskottets resor

Utskotten gör resor för att hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen och studera hur andra länder löst ett visst problem.

Utbildningsutskottets resor

Utskotten förbereder besluten

Motorn i riksdagsarbetet är de 15 utskotten. Det är där ledamöterna förbereder riksdagens beslut. När ett utskott presenterat sitt förslag till beslut ska alla riksdagens 349 ledamöter ta ställning till förslaget. I varje utskott sitter 17 ledamöter. Utskotten är som en "miniriksdag", vilket innebär att sammansättningen på ledamöterna i utskottet speglar fördelningen i riksdagen.

Så arbetar utskotten