Bo, arbeta och studera

På EU:s inre marknad råder fri rörlighet för personer vilket innebär att alla EU-medborgare har rätt att bosätta sig och jobba i andra EU-länder utan krav på arbets- eller uppehållstillstånd.

Arbeta i ett annat EU-land

På EU:s inre marknad råder fri rörlighet för personer vilket innebär att alla EU-medborgare har rätt att bosätta sig och jobba i andra EU-länder utan krav på arbets- eller uppehållstillstånd.

Arbetsförmedlingen om regler

Regler för till exempel arbetstillstånd, skatt och försäkringar ser olika ut beroende på var du ska jobba och hur länge du stannar utomlands. Arbetsförmedlingen har information om vad som är viktigt att ha koll på.

Jobba utomlands på Arbetsförmedlingens webbplats

Ditt Europa om att jobba i ett annat EU-land

Ditt Europa är en EU-webbplats som ger råd till EU-medborgare. Där kan du läsa om hur dina förmåner (exempelvis vid sjukdom, arbetslöshet, föräldraskap, arbetsolyckor och arbetssjukdomar) påverkas och var du ska betala skatt när du arbetar i ett annat EU-land.

Jobba utomlands på webbplatsen Ditt Europa

EU-medborgares rättigheter

Som EU-medborgare har du, med vissa undantag, rätt att ta anställning i ett annat EU-land enligt samma förutsättningar som landets medborgare, till exempel när det gäller lön eller övriga anställnings- och arbetsvillkor och sociala och skattemässiga förmåner. Myndigheten Kommerskollegium har information om reglerna.

Dina rättigheter som EU-medborgare på Kommerskollegiums webbplats

Flytta till ett annat EU-land

Om du ska flytta till ett annat EU-land och tänker stanna mer än ett år kan det påverka var du ska vara folkbokförd och var du ska betala skatt. Det finns ett antal myndigheter som du bör kontakta.

Anmäl din flytt till Skatteverket

Om du planerar att bo utomlands en längre period ska du anmäla det till Skatteverket. Besök Skatteverkets webbplats för mer information om vilka regler som gäller på skatteområdet när du arbetar i ett annat EU-land.

Flytta utomlands på Skatteverkets webbplats

Försäkringskassan om vård i annat EU-land

Var du är folkbokförd har betydelse bland annat för var du är socialförsäkrad. Försäkringskassan ger information om din rätt till ersättning och vård om du flyttar till ett annat EU-land.

Resa, arbeta, studera eller få vård utomlands på Försäkringskassans webbplats

Pensionsmyndigheten om rätt till pension

Den svenska allmänna pensionen har du rätt att få utbetald även om du bor i ett annat EU-land. Pensionsmyndigheten ger information om vilka regler som gäller och intyg som krävs. 

Pensionär bosatt utanför Sverige på Pensionsmyndighetens webbplats

Hitta jobb i ett annat EU-land

Du som EU-medborgare behöver varken arbetstillstånd eller uppehållstillstånd när du åker till ett annat EU-land för att söka arbete. Men om du ska stanna längre än tre månader, kan landet kräva att du registrerar dig hos myndigheterna. Har du inte fått något jobb efter tre månader i landet, måste du visa att du har tillräckligt med pengar för att klara din försörjning för att få stanna en längre period.

Arbetsförmedlingen ger råd och information

Arbetsförmedlingen kan ge information om vad som gäller för dig som funderar på att söka jobb i ett annat land. 

Hitta jobbet utomlands på Arbetsförmedlingens webbplats

Hitta jobb och få rådgivning på Eures webbplats

Eures är ett samarbete mellan medlemsländernas arbetsförmedlingar och EU-kommissionen. På Eures webbplats kan du hitta lediga tjänster inom EU, fixa cv:n och få kontakt med en rådgivare.

Eures webbplats

Rätt att behålla A-kassan

Du kan få din arbetslöshetsersättning utbetald medan du söker arbete i ett annat EU-land. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ger information om regler och ansökningsblanketter.

Intyg för att söka jobb i EU på IAF:s webbplats

Studera i ett annat EU-land

Du som EU-medborgare har rätt att söka utbildningar i ett annat EU-land. Där kan du studera på samma villkor som det landets medborgare. Du ska ha en sjukförsäkring och tillräckligt med pengar för att klara dig.

Studera.nu om studier i ett annat EU-land

På Universitets- och högskolerådets webbplats studera.nu hittar du information om att studera utomlands. Bland annat om vad som gäller om du är utbytesstudent eller så kallad freemover och om finansiering av utlandsstudier.

Studera utomlands på webbplatsen Studera.nu

Utbytesprogrammet Erasmus+

Erasmus+ är ett europeiskt utbytesprogram finansierat av EU-kommissionen som ger dig möjlighet att studera eller praktisera i andra länder i Europa.

Erasmus+ på webbplatsen Studera.nu

Utbildad i ett annat EU-land

Ansöka om legitimation för svensk hälso- och sjukvård

Om du utbildat dig i ett annat EU-land och vill arbeta inom den svenska hälso- och sjukvården ska du kontakta Socialstyrelsen för att ansöka om legitimation.

Ansök om legitimation på Socialstyrelsens webbplats

Ansöka om auktorisation som elinstallatör

Om du har utbildat dig till elinstallatör i ett annat EU-land kan du få din auktorisation eller motsvarande bedömd för arbete i Sverige av Elsäkerhetsverket.

Ansök om auktorisation på Elsäkerhetsverkets webbplats

Om sidan

Publicerad