Till innehåll på sidan

Riksdagens uppgifter

Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statens budget. Riksdagen kontrollerar också hur regeringen sköter sitt arbete.

Talmansklubban på bordet vid talmannens plats i kammaren.

Beslutar om lagar

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. 

Regeringens budgetproposition för 2023.

Beslutar om statens budget

Riksdagen beslutar om statens utgifter och inkomster i statens budget. 

Utsikt mot Rosenbad från Västra riksdagshuset. Det är grönska framför och människor går över bron.

Kontrollerar regeringen

Riksdagen kontrollerar på flera sätt hur regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete.

EU-flagga hänger på väggen i kammaren.

Arbetar med EU-frågor

Vardagsarbetet i riksdagen präglas till stor del av EU.

Flaggor framför Östra riksdagshuset.

Utrikespolitiken

Det finns vissa utrikespolitiska frågor som endast riksdagen kan besluta om.

Relaterat innehåll

Ledamöter röstar om förslag i kammaren. En ledamot uppmanar sin partigrupp att rösta ja genom att göra "tummen upp".

Regeringen

Ministrarna i regeringen besöker regelbundet riksdagen. De deltar till exempel i interpellationsdebatter och frågestunder i kammaren.