Riksdagens uppgifter

Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statens budget. Riksdagen kontrollerar också hur regeringen sköter sitt arbete.

Talmansklubban på bordet vid talmannens plats i kammaren.
Foto: Melker Dahlstrand

Beslutar om lagar

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar.

Regeringens budgetproposition för 2023.
Foto: Anders Löwdin

Beslutar om statens budget

Riksdagen beslutar om statens utgifter och inkomster i statens budget.

Utsikt mot Rosenbad från Västra riksdagshuset. Det är grönska framför och människor går över bron.
Foto: Melker Dahlstrand

Kontrollerar regeringen

Riksdagen kontrollerar på flera sätt hur regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete.

EU-flagga hänger på väggen i kammaren.
Foto: Melker Dahlstrand

Arbetar med EU-frågor

Vardagsarbetet i riksdagen präglas till stor del av EU.

Flaggor framför Östra riksdagshuset.
Foto: Melker Dahlstrand

Utrikespolitiken

Det finns vissa utrikespolitiska frågor som endast riksdagen kan besluta om.

Relaterat innehåll

Ledamöter röstar om förslag i kammaren. En ledamot uppmanar sin partigrupp att rösta ja genom att göra "tummen upp".

Regeringen

Ministrarna i regeringen besöker regelbundet riksdagen. De deltar till exempel i interpellationsdebatter och frågestunder i kammaren.