Så fungerar riksdagen

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Här hittar du mer information om riksdagens uppgifter och arbete.

Ledamöter i utrikesutskottet sitter runt ett bord.
Foto: Melker Dahlstrand

Utskotten – motorn i riksdagsarbetet

I utskotten förbereder ledamöterna de beslut som riksdagen fattar. I EU-nämnden förankrar regeringen sin EU-politik. 

Utskotten och EU-nämnden

Talman Andreas Norlén i kammaren. Han sitter på sin plats och slår klubban i bordet.
Foto: Melker Dahlstrand

Talmannen leder arbetet i riksdagen

Talmannen leder riksdagens arbete i samråd med gruppledarna och med stöd av Riksdagsförvaltningen.

 

Så fungerar riksdagen

Riksdagens fem grundläggande uppgifter

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statens budget. Riksdagen kontrollerar också hur regeringen sköter sitt arbete.

Beslutar om lagar

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. Förslag till en ny lag, eller ändring i en lag som redan gäller, kommer oftast från regeringen i en proposition. Men ett lagförslag kan också komma bland annat i en motion från en eller flera riksdagsledamöter.

Beslutar om lagar

Illustration av lagboken och en ordförandeklubba.
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Sverige är medlem i EU

I och med Sveriges medlemskap i Europeiska unionen så kan EU:s institutioner fatta beslut som innebär att lagar behöver införas i Sverige.

Så fungerar EU

Ledamöterna arbetar med internationella frågor

Riksdagsledamöterna arbetar internationellt för demokrati, fred och mänskliga rättigheter. 

Riksdagens internationella arbete

Demokrati betyder folkstyre

En grundtanke med demokrati är att den som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras. 

Demokrati

Illustration Gustav Vasas intåg.
Foto: Kungliga biblioteket

Riksdagens historia

Den moderna demokratin har funnits i ungefär hundra år. Men det svenska folkstyrets rötter går djupare än så. Sveriges riksdag har spår i sig ända från 1200-talets ting och stämmor. Det här är riksdagens historia.