Närings­utskottet

Vilka energislag ska användas till den svenska elproduktionen? Vad kan staten göra för att underlätta för företagande, tillväxt och export? Näringsutskottet arbetar med områden som näringspolitik, energipolitik, regional utveckling, handel och patent- och upphovsrätt. Frågor som rör statliga bolag som till exempel LKAB, SJ och Vattenfall behandlas också av utskottet.

Pågående ärenden

De här förslagen arbetar näringsutskottet med.

Välj ärendestatus
Illustration
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Näringsutskottet

Arbetar med områden som näringspolitik, regional utveckling, handel och energipolitik.

Aktuellt för näringsutskottet

Se alla näringsutskottets aktuelltnotiser

Utskottets arbete och dokument

Dokument

Betänkanden och utlåtanden, förslag som utskottet behandlat, yttranden, föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

Näringsutskottets dokument

Uppföljningsarbetet

Utskotten följer upp och utvärderar riksdagens beslut. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut ska utvärdera resultatet.

Näringsutskottets uppföljningsarbete

Forskningsfrågor

Det är viktigt att ledamöterna får väl underbyggda beslutsunderlag. Därför arbetar utskotten med forsknings- och framtidsfrågor.

Näringsutskottets forskningsfrågor

Utskottets resor

Utskotten gör resor för att hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen och studera hur andra länder löst ett visst problem.

Näringsutskottets resor

Utskotten förbereder besluten

Motorn i riksdagsarbetet är de 15 utskotten. Det är där ledamöterna förbereder riksdagens beslut. När ett utskott presenterat sitt förslag till beslut ska alla riksdagens 349 ledamöter ta ställning till förslaget. I varje utskott sitter 17 ledamöter. Utskotten är som en "miniriksdag", vilket innebär att sammansättningen på ledamöterna i utskottet speglar fördelningen i riksdagen.

Så arbetar utskotten