Skatte­utskottet

Hur ska det svenska skattesystemet se ut? Vilka skatter ska finnas och hur höga ska de vara? Hur ska skatter styra vad, och hur, vi konsumerar? Det är frågor som hanteras av skatteutskottet. Skatteavtal med andra länder, bekämpning av skattefusk och frågor om resurser till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket är också områden för skatteutskottet.

Pågående ärenden

De här förslagen arbetar skatteutskottet med.

Välj ärendestatus
Illustration

Skatteutskottet

Tar hand om frågor som rör skattesystemet samt skatteavtal med andra länder.

Aktuellt för skatteutskottet

Se alla skatteutskottets aktuelltnotiser

Utskottets arbete och dokument

Dokument

Betänkanden och utlåtanden, förslag som utskottet behandlat, yttranden, föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

Skatteutskottets dokument

Utskottets resor

Utskotten gör resor för att hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen och studera hur andra länder löst ett visst problem.

Skatteutskottets resor

Uppföljningsarbetet

Utskotten följer upp och utvärderar riksdagens beslut. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut ska utvärdera resultatet.

Skatteutskottets uppföljningsarbete

Forskningsfrågor

Det är viktigt att ledamöterna får väl underbyggda beslutsunderlag. Därför arbetar utskotten med forsknings- och framtidsfrågor.

Skatteutskottets forskningsfrågor

Utskotten förbereder besluten

Motorn i riksdagsarbetet är de 15 utskotten. Det är där ledamöterna förbereder riksdagens beslut. När ett utskott presenterat sitt förslag till beslut ska alla riksdagens 349 ledamöter ta ställning till förslaget. I varje utskott sitter 17 ledamöter. Utskotten är som en "miniriksdag", vilket innebär att sammansättningen på ledamöterna i utskottet speglar fördelningen i riksdagen.

Så arbetar utskotten