Ledamöterna

Här visas de ledamöter som tjänstgör i riksdagen just nu. De ledamöter som är ministrar och de ledamöter som beviljats ledighet i minst en månad har en ersättare. Via sökfunktionen kan du söka fram samtliga ledamöter, även bakåt i tiden.

Sök bland samtliga ledamöter

Via sökfunktionen kan du kan söka fram samtliga ledamöter, även bakåt i tiden.

Sök ledamöter