Konstitutions­utskottet

Följer regeringen och ministrarna reglerna för regeringsarbetet? Det har konstitutionsutskottet, KU, till uppgift att granska. Riksdagens ledamöter har rätt att anmäla ministrarna i regeringen till KU. Utskottet undersöker sedan om de ministrar som anmälts har gjort fel eller inte. Andra områden som KU har hand om är grundlagarna, frågor om radio och tv och stödet till dagspressen.

Pågående ärenden

De här förslagen arbetar konstitutionsutskottet med.

Välj ärendestatus
Illustration av en domarklubba som ligger framför boken Sveriges rikes lag

Konstitutionsutskottet

Ansvarar för grundlagarna och granskar om regeringen och ministrarna följer reglerna för regeringsarbetet.

Aktuellt för konstitutionsutskottet

  • KU:s utfrågningar om granskningsärenden den 25 och 26 april

    UtfrågningKonstitutionsutskottet, KU, håller den 25–26 april utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) och statsminister Ulf Kristersson (M) frågas ut den här veckan.

Se alla konstitutionsutskottets aktuelltnotiser

Dokument

Betänkanden och utlåtanden, förslag som utskottet behandlat, yttranden, föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

Konstitutionsutskottets dokument

Uppföljningsarbetet

Utskotten följer upp och utvärderar riksdagens beslut. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut ska utvärdera resultatet.

Konstitutionsutskottets uppföljningsarbete

Forskningsfrågor

Det är viktigt att ledamöterna får väl underbyggda beslutsunderlag. Därför arbetar utskotten med forsknings- och framtidsfrågor.

Konstitutionsutskottets forskningsfrågor

Utskottets resor

Utskotten gör resor för att hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen och studera hur andra länder löst ett visst problem.

Konstitutionsutskottets resor

Utskotten förbereder besluten

Motorn i riksdagsarbetet är de 15 utskotten. Det är där ledamöterna förbereder riksdagens beslut. När ett utskott presenterat sitt förslag till beslut ska alla riksdagens 349 ledamöter ta ställning till förslaget. I varje utskott sitter 17 ledamöter. Utskotten är som en "miniriksdag", vilket innebär att sammansättningen på ledamöterna i utskottet speglar fördelningen i riksdagen.

Så arbetar utskotten