Kakor

En kaka eller cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Riksdagen sparar ingen personlig information via kakor. Om du inte vill ha några kakor kan du ställa in detta i din webbläsare.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2022:482) ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och varför kakor används. Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

På riksdagens webbplats används kakor av rent tekniska skäl för att göra webbplatsen mer funktionell för användaren. Kakor används endast när det är nödvändigt. Om en funktion går att använda utan kakor och kakor går att ta bort utan att det medför orimliga kostnader eller större försämringar för användarna ska det göras.

Riksdagsförvaltningen arbetar fortsatt med att se över om några av de kakor som används på webbplatsen kan tas bort.

Så använder riksdagens webbplats kakor

Kakor lagras på din dator när du använder följande funktioner:

  • boka besök
  • beställa trycksaker
  • ansöka om pressackreditering
  • registrera sig som ny låntagare
  • anmäla till kurser
  • spela youtube-video som är inbäddad på webbplatsen

Kakor lagras och aktiveras när funktionen den behövs för aktiveras. Alla funktioner som använder kakor aktiveras genom en åtgärd av användaren, till exempel genom att du klickar på en knapp. Information om kakor finns i anslutning till de funktioner som använder kakor. I och med att du aktiverar funktionen i fråga samtycker du till kakor.

Riksdagsförvaltningen sparar ingen personlig information via kakor. Information om besökaren kan inte spåras.

För närvarande sätts en kaka när du aktiverar lyssna-funktionen.

Om du vill undvika kakor

Om du inte vill ha några kakor kan du ställa in detta i din webbläsare. Det kan dock innebära att du inte får tillgång till alla sidor på webbplatsen.

Du kan ställa in webbläsaren så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan du också radera kakor som lagrats tidigare. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Har du frågor eller behöver hjälp är du välkommen att kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se eller telefon 020-349 000.

Information om reglerna för kakor

Post- och telestyrelsen, PTS, är den myndighet som bevakar området elektronisk kommunikation i Sverige. På deras webbplats finns mer information om kakor. 

Information om kakor på PTS 

Kakor på riksdagens webbplats

Boka besök

Namn: ASP.NET_SessionId
Domän: gruppbokning.riksdagen.se
Syfte: Bokar valda besök.
Tredjepart: Nej
Flash/vanlig: Vanlig
Livslängd: Session
Konsekvenser utan kaka: Besökaren kan inte boka besök på webbplatsen.
Kartlägger besökaren: Nej

Beställa trycksaker / Ansöka om pressackreditering / Registrera sig som ny låntagare/Anmäla till kurser

Namn: FormCookie
Domän: www.riksdagen.se
Syfte: Beställa trycksaker, ansöka om pressackreditering,registrera sig som ny låntagare eller anmäla till kurser.
Tredjepart: Nej
Flash/vanlig: Vanlig
Livslängd: 1 år
Konsekvenser utan kaka: Besökaren kan inte beställa trycksaker, ansöka om pressackreditering, registrera sig som ny låntagare eller anmäla sig till kurser.
Kartlägger besökaren: Nej

Spela inbäddad youtube-video

Namn: __Secure-3PAPISID
Domän: google.com
Syfte: Förbättra YouTubes funktioner.
Tredjepart: Ja
Flash/vanlig: Vanlig
Livslängd: 18 månader
Konsekvenser utan kaka:
Kartlägger besökaren: Ja

Namn: __Secure-3PSID
Domän: google.com
Syfte: Förbättra YouTubes funktioner.
Tredjepart: Ja
Flash/vanlig: Vanlig
Livslängd: 13 månader
Konsekvenser utan kaka:
Kartlägger besökaren: Ja

Namn: __Secure-3PSIDCC
Domän: google.com
Syfte: Förbättra YouTubes funktioner.
Tredjepart: Ja
Flash/vanlig: Vanlig
Livslängd: 1 år
Konsekvenser utan kaka:
Kartlägger besökaren: Ja

Namn: NID
Domän: google.com
Syfte: Förbättra YouTubes funktioner.
Tredjepart: Ja
Flash/vanlig: Vanlig
Livslängd: 6 månader
Konsekvenser utan kaka:
Kartlägger besökaren: Ja

Namn: CONSENT
Domän: .youtube-nocookie.com
Syfte: Förbättra YouTubes funktioner.
Tredjepart: Ja
Flash/vanlig: Vanlig
Livslängd: 13 månader
Konsekvenser utan kaka:
Kartlägger besökaren: Ja

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad