Så fungerar EU

Vad gör EU:s olika institutioner, hur kommer en EU-lag till och hur påverkas Sverige av medlemskapet i EU? Här får du en övergripande bild av hur EU-arbetet fungerar och hur EU och Sverige hänger ihop.

Illustration av mötesrummet i Europaparlamentet.
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Vad är EU?

EU är ett samarbete mellan 27 länder. EU:s historia börjar på 1950-talet och Sverige blev medlem 1995. Genom åren har EU:s verksamhet ökat både vad gäller antalet länder och frågor som man samarbetar om. EU har sju institutioner med olika uppgifter, till exempel att stifta lagar och bestämma om budgeten.

Vad gör EU?

EU-länderna har kommit överens om att samarbeta i olika frågor, till exempel handel, miljö och jordbruk. Samarbetet bygger på EU-lagar, som länderna kommer överens om och som gäller i hela EU. EU:s budget bygger på medlemsavgifter. Det mesta av pengarna går tillbaka till länderna som stöd och bidrag.

EU-medborgare

Som EU-medborgare har du rätt att rösta i val till EU-parlamentet, resa fritt och arbeta eller studera i andra EU-länder. Du kan också lämna synpunkter på EU:s lagförslag eller komma med egna idéer. Du kan kontakta svenska myndigheter och EU:s institutioner för att få information om olika frågor.

Illustration av Europa, med EU:s medlemsländer markerade.

Riksdagens del av EU-ordförandeskapet

Januari till juni 2023 var Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Här hittar du information om riksdagens del av ordförandeskapet – den så kallade parlamentariska dimensionen.

Webbplatsen för riksdagens del av EU-ordförandeskapet

Om sidan

Publicerad

Relaterat innehåll

Utsikt mot Rosenbad från Västra riksdagshuset. Det är grönska framför och människor går över bron.

Kontrollerar regeringen

Riksdagen kontrollerar på flera sätt hur regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete.