Så fungerar EU

Vad gör EU:s olika institutioner, hur kommer en EU-lag till och hur påverkas Sverige av medlemskapet i EU? Här får du en övergripande bild av hur EU-arbetet fungerar och hur EU och Sverige hänger ihop.

Illustration av mötesrummet i Europaparlamentet.
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Vad är EU?

EU är ett samarbete mellan 27 länder. EU:s historia börjar på 1950-talet och Sverige blev medlem 1995. Genom åren har EU:s verksamhet ökat både vad gäller antalet länder och frågor som man samarbetar om. EU har sju institutioner med olika uppgifter, till exempel att stifta lagar och bestämma om budgeten.

Vad gör EU?

EU-länderna har kommit överens om att samarbeta i olika frågor, till exempel handel, miljö och jordbruk. Samarbetet bygger på EU-lagar, som länderna kommer överens om och som gäller i hela EU. EU:s budget bygger på medlemsavgifter. Det mesta av pengarna går tillbaka till länderna som stöd och bidrag.

EU-medborgare

Som EU-medborgare har du rätt att rösta i val till EU-parlamentet, resa fritt och arbeta eller studera i andra EU-länder. Du kan också lämna synpunkter på EU:s lagförslag eller komma med egna idéer. Du kan kontakta svenska myndigheter och EU:s institutioner för att få information om olika frågor.

Illustration: Valbås med EU-flagga bakom.
Illustration: Riksdagsförvaltningen

EU-valet 2024

I början av juni var det val till Europaparlamentet. I Sverige hölls valet den 9 juni. Då valde medborgarna vilka som ska representera dem de kommande fem åren. Här kan du läsa mer om viktiga händelser efter EU-valet. 

Val till Europaparlamentet 2024

Om sidan

Publicerad
Uppdaterad

Relaterat innehåll

EU-flagga hänger på väggen i kammaren.

Arbetar med EU-frågor

Arbetet med EU-frågor är en av riksdagens grundläggande uppgifter.