Social­utskottet

Hur ska vården vara organiserad? Vad har du för rättigheter som patient? Vilka regler ska gälla för handel med läkemedel? Frågor om hälso- och sjukvård ligger på socialutskottets bord. Omsorg för barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre är också områden som socialutskottet behandlar.

Pågående ärenden

De här förslagen arbetar socialutskottet med.

Välj ärendestatus
Illustration
Illustration: Riksdagsförvaltningen

Socialutskottet

Arbetar med frågor om hälso- och sjukvård, samt omsorg.

Aktuellt för socialutskottet

  • Socialutskottet föreslår att det ska bli enklare att ändra kön

    Förslag till beslutSocialutskottet föreslår en ny lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och en ny lag om fastställande av kön i vissa fall, samt ett förslag till lag om upphävande av lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall.

Se alla socialutskottets aktuelltnotiser

Utskottets arbete och dokument

Dokument

Betänkanden och utlåtanden, förslag som utskottet behandlat, yttranden, föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

Socialutskottets dokument

Uppföljningsarbetet

Utskotten följer upp och utvärderar riksdagens beslut. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut ska utvärdera resultatet.

Socialutskottets uppföljningsarbete

Forskningsfrågor

Det är viktigt att ledamöterna får väl underbyggda beslutsunderlag. Därför arbetar utskotten med forsknings- och framtidsfrågor.

Socialutskottets forskningsfrågor

Utskottets resor

Utskotten gör resor för att hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen och studera hur andra länder löst ett visst problem.

Socialutskottets resor

Utskotten förbereder besluten

Motorn i riksdagsarbetet är de 15 utskotten. Det är där ledamöterna förbereder riksdagens beslut. När ett utskott presenterat sitt förslag till beslut ska alla riksdagens 349 ledamöter ta ställning till förslaget. I varje utskott sitter 17 ledamöter. Utskotten är som en "miniriksdag", vilket innebär att sammansättningen på ledamöterna i utskottet speglar fördelningen i riksdagen.

Så arbetar utskotten