Tidigare regeringsbildningar och statsministrar

Sverige har sedan 1876 haft 35 statsministrar och 53 regeringar. Här hittar du en lista över regeringarna och under vilken tid de styrde.

De senaste årens regeringsbildningar

Nedan hittar du en beskrivning av de senaste regeringsbildningarna samt voteringsprotokoll över statsministeromröstningar och misstroendeförklaringar mot statsministern.

Regeringsbildningen efter valet 2022

Efter valet den 11 september 2022 begärde Magdalena Andersson (S) att få avsluta sitt uppdrag som statsminister. Efter att Magdalena Andersson lämnat sin begäran till talman Andreas Norlén den 15 september inledde talmannen arbetet med att ta fram ett förslag till ny statsminister som skulle kunna godkännas av riksdagen. Den 19 september gav talmannen Ulf Kristersson (M) i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering. Den 17 oktober godkände riksdagen talmannens förslag att utse Ulf Kristersson (M) till statsminister. Foto: Anders Löwdin

Voteringsresultat prövning av talmannens förslag till statsminister 17 oktober 2022 (pdf, 275 kB)

Gruppbild på regeringen 18 oktober 2022. Ulf Kristersson (M) är ny statsminister i en regering som består av företrädare för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.
Foto: Anders Löwdin
Regeringsbildningen hösten 2021

Den 10 november 2021 begärde statsminister Stefan Löfven (S) att få avsluta sitt uppdrag som statsminister. Talman Andreas Norlén inledde då arbetet med att ta fram ett förslag till ny statsminister som skulle kunna godkännas av riksdagen. Den 29 november föreslog talmannen att riksdagen skulle godkänna Magdalena Andersson (S) som ny statsminister och efter att riksdagen godkänt förslaget tillträdde hon den 30 november. Från det att Stefan Löfven begärde att få avsluta sitt uppdrag till och med dagen för Magdalena Anderssons tillträde tog regeringsbildningen 20 dagar. Foto: Anders Löwdin

Voteringsresultat prövning av talmannens förslag till statsminister 29 november 2021 (pdf, 362 kB)

Gruppbild 30 november 2021. Magdalena Andersson (S) är ny statsminister i en regering som består av företrädare för Socialdemokraterna.
Foto: Anders Löwdin
Regeringsbildningen sommaren 2021 (Löfven III 2021)

Den 17 juni 2021 begärde 36 ledamöter att riksdagen skulle pröva ett yrkande om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S). Den 21 juni 2021 röstade riksdagen ja till misstroendeförklaringen mot statsministern och den 28 juni bad Stefan Löfven talmannen om att bli entledigad som statsminister.

Talmannen inledde den 29 juni uppdraget att ta fram ett förslag till statsminister för riksdagen att ta ställning till. Måndagen den 5 juli föreslog talman Andreas Norlén åter Stefan Löfven till ny statsminister och onsdagen den 7 juli godkände riksdagen förslaget. Foto: Riksdagsförvaltningen

Misstroendeomröstning 21 juni 2021 (pdf, 361 kB)

Voteringsresultat prövning av talmannens förslag till statsminister 7 juli 2021 (pdf, 359 kB)

5 juli 2021. Pressträff med talman Andreas Norlén som föreslog att riksdagen ska utse Stefan Löfven (S) till ny statsminister.
Foto: Riksdagsförvaltningen
Regeringsbildningen efter valet 2018 (Löfven II 2019-2021)

Efter valet 2018 valde statsministern, Stefan Löfven (S), att sitta kvar. Vid statsministeromröstningen i riksdagen den 25 september röstade mer än hälften av ledamöterna nej till Stefan Löfven som statsminister och han avgick. Efter 134 dagar godkändes dock Stefan Löfven som statsminister igen, efter att andra alternativ inte hade samlat tillräckligt stöd i riksdagen.

Talmannens arbete med att föreslå ny statsminister samt omröstningarna i kammaren beskrivs i en särskild rapport:

Promemoria om regeringsbildningsprocessen och regeringsskiftet efter valet den 9 september 2018 (pdf, 559 kB)

Tre omröstningar om talmannens förslag till statsminister ägde rum efter valet i september 2018:

Voteringsresultat prövning av talmannens förslag till statsminister 14 november 2018 (pdf, 359 kB)

Voteringsresultat prövning av talmannens förslag till statsminister 14 december 2018 (pdf, 361 kB)

Voteringsresultat prövning av talmannens förslag till statsminister 18 januari 2019 (pdf, 359 kB)

Foto: Anders Löwdin

 Gruppbild på regeringen 21 januari 2019. Stefan Löfven (S) är ny statsminister i en regering som består av företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Arbetet med regeringsbildningen har pågått under hösten.
Foto: Anders Löwdin
Regeringsbildningen hösten 2014 (Löfven I 2014-2018)

Efter valet den 15 september begärde Fredrik Reinfeldt (M) att få avsluta sitt uppdrag som statsminister. Dåvarande talman Per Westerberg gav Stefan Löfven (S) i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering. Efter att Urban Ahlin valts till ny talman föreslog han Stefan Löfven som ny statsminister. Den 2 oktober godkände riksdagen talmannens förslag och Stefan Löfven utsågs till statsminister. Foto: Melker Dahlstrand

Voteringsresultat prövning av talmannens förslag till statsminister 2 oktober 2014 (pdf, 361 kB)

Fredag 3 oktober 2014. Statsminister Stefan Löfven (S) läste upp regeringsförklaringen och presenterade den nya regeringen, 24 ministrar ur Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Foto: Melker Dahlstrand

Regeringar sedan 1876

Lista över de regeringar som har tillträtt sedan 1876, då det moderna statsministerämbetet inrättades.

 1. de Geer d.ä., 1876–1880
 2. Posse, 1880–1883
 3. Thyselius, 1883–1884
 4. Themptander, 1884–1888
 5. Bildt d.ä., 1888–1889
 6. Åkerhielm, 1889–1891
 7. Boström I, 1891–1900
 8. von Otter, 1900–1902
 9. Boström II, 1902–1905
 10. Ramstedt, 1905
 11. Lundeberg, 1905
 12. Staaff I, LS, 1905–1906
 13. Lindman I, H, 1906–1911
 14. Staaff II, LS, 1911–1914
 15. Hammarskjöld, 1914–1917
 16. Swartz, H, 1917
 17. Edén, LS+S, 1917–1920
 18. Branting I, S, 1920
 19. de Geer d.y., 1920–1921
 20. von Sydow, 1921
 21. Branting II, S, 1921–1923
 22. Trygger, H, 1923–1924
 23. Branting III, S, 1924–1925
 24. Sandler, S, 1925–1926
 25. Ekman I, FS+LP, 1926–1928
 26. Lindman II, H, 1928–1930
 27. Ekman II, FS, 1930–1932
 28. Hamrin, FS, 1932
 29. Hansson I, S, 1932–1936
 30. Pehrsson-Bramstorp, BF, 1936
 31. Hansson II, S+BF, 1936–1939
 32. Hansson III, S+BF+H+FP, 1939–1945
 33. Hansson IV, S, 1945–1946
 34. Erlander I, S, 1946–1951
 35. Erlander II, S+BF, 1951–1957
 36. Erlander III, S, 1957–1969
 37. Palme I, S, 1969–1976
 38. Fälldin I, C+M+FP, 1976–1978
 39. Ullsten, FP, 1978–1979
 40. Fälldin II, C+M+FP, 1979–1981
 41. Fälldin III, C+FP, 1981–1982
 42. Palme II, S, 1982–1986
 43. Carlsson I, S, 1986–1990
 44. Carlsson II, S, 1990–1991
 45. Bildt d.y., M+FP+C+KdS, 1991–1994
 46. Carlsson III, S, 1994–1996
 47. Persson, S, 1996–2006
 48. Reinfeldt, M+FP+C+KD, 2006–2014
 49. Löfven I, S+MP, 2014–2018
 50. Löfven II, S+MP, 2019–2021
 51. Löfven III, S+MP, 2021
 52. Andersson, S, 2021–2022 (två statsministeromröstningar genomfördes)
 53. Kristersson, M+KD+L, 2022–

Efter ett val röstar riksdagen om stödet för statsministern. Statsministeromröstningen blev obligatorisk efter en ändring i regeringsformen 2011, och är till för att visa om regeringen har tillräckligt stöd även i den nya riksdagen.

Lista över samtliga misstroendeomröstningar

En lista över samtliga misstroendeomröstningar hittar du här:

Misstroendeförklaring på sidan Kontrollerar regeringen

Om sidan

Publicerad