Riksdagens öppna data

Med hjälp av riksdagens öppna data kan utvecklare, journalister, forskare och andra intresserade bygga egna tjänster och ta fram statistik med riksdagens databaser som grund. Användare kan dels utgå från riksdagens API för att bygga egna tjänster, och dels ladda ner färdiga dataset som sedan kan bearbetas vidare.

Dokument

API och dataset för dokument, bland annat riksdagsbeslut, regeringens propositioner, ledamöternas motioner och protokoll från kammaren. Vissa dokumenttyper finns från 1961. Här finns också riksdagens diarium från och med 12 sepember 2017. 

Ledamöter

API, rapporter och dataset med information om alla ledamöter som sitter eller har suttit i riksdagen från omkring 1990. Det finns uppgifter om ledamoten, olika uppdrag och vad ledamoten sagt och gjort.

Voteringar

API, rapporter och dataset för voteringar. När kammarens ledamöter är oense i en fråga kan det bli omröstning, votering. Uppgifter om voteringarna finns från riksmötet 1993/94 och framåt.

Anföranden

API och dataset för de tal som riksdagsledamöterna håller under debatter i kammaren kallas anföranden. Anföranden finns från riksmötet 1993/94 och framåt.

Kalender

API och rapporter för kalenderinformation. I kalender ingår alla debatter, beslut och andra aktiviteter i kammaren samt utskottens och EU-nämndens sammanträden, öppna utfrågningar och utlandsbesök.

Får användas fritt

Öppna data får användas fritt utan avgifter eller licenser. Ange dock alltid Sveriges riksdag som källa. 

Användningsvillkor

Stöd och förklaringar

Riksdagens öppna data består av ett API, dataset och rapporter. Här finns information om hur du kan använda öppna data, förklaringar av koder och termer samt en ändringslogg.

Användarstöd

Kontakt

Om du hittar fel och avvikelser eller har frågor kontakta gärna riksdagsinformation. Beskriv felet, skicka med länkar till sidan där felet finns och skicka även gärna skärmdumpar om det kan förtydliga.

Riksdagsförvaltningen jobbar kontinuerligt med att utveckla våra digitala tjänster. Du kan lämna förslag på hur riksdagens öppna data kan bli ännu bättre.

Om sidan

Publicerad