Riksdagens engagemang i vetenskap och forskning

Riksdagen fattar varje år tusentals beslut som påverkar vårt samhälle. För välgrundade beslut behövs ett samspel mellan forskning och politik, och riksdagen engagerar sig på flera olika sätt för att det samspelet ska fungera så bra som möjligt.

Utöver kontakter med forskning och forskare i det dagliga arbetet har riksdagen flera återkommande engagemang som syftar till att förena politik och vetenskap.

Riksdagens årliga forskningsdag

Varje år anordnas en forskningsdag för att lyfta fram vetenskapens värde för politik, demokrati och beslutsfattande samt ge utskotten ytterligare en möjlighet att ta del av forskningsrön inom sina respektive områden. Under dagen anordnar varje utskott ett internt seminarium och dagen avslutas med ett gemensamt seminarium som även sänds via webb-tv och på så sätt är öppet för allmänheten.

Riksdagens forskningsdag 2024

Den 18 april 2024 anordnades riksdagens forskningsdag för fjärde året i rad. Dagen handlade om artificiell intelligens och dess möjligheter och begränsningar.

Mer om forskningsdagen 2024:

Sal med träväggar. I träbänkar sitter människor och lyssnar till en anförande som hålls i talarstolen framför dem.
Foto: Melker Dahlstrand

Den 18 april ägde riksdagens forskningsdag rum i Andrakammarsalen. Under förmiddagen höll riksdagens utskott interna seminarier med inbjudna forskare inom ämnesområden som utskotten själva valt. Därefter hölls det öppna seminariet Artificiell intelligens – möjligheter och begränsningar.

1 / 3

Riksdagsstipendiet för doktorander i statsvetenskap

Sedan 1990 har doktorander i statsvetenskap haft möjlighet att söka riksdagsstipendiet. Riksdagsstipendiaterna får under ett år delta i arbetet i riksdagen och får därmed en unik möjlighet att följa riksdagens arbete på nära håll, exempelvis vid ett utskottskansli.

Under åren har stipendiet varit med och bidragit till mer än 40 avhandlingar och flera av stipendiaterna har återvänt för arbeta i riksdagen efter sin disputation. Flera tidigare stipendiater har också varit verksamma som expertstöd exempelvis i Riksdagsstyrelsens arbetsgrupp för jämställdhet och under Riksdagens demokratijubileum.

Ansökan till stipendiet görs på våren och vid val av stipendiat ser riksdagen i första hand till ämnet för avhandlingsarbetet och den nytta som doktoranden kan tänkas ha av att följa riksdagsverksamheten på nära håll.

Riksdagsstipendiet och riksdagens engagemang i forskning

Sällskapet riksdagsledamöter och forskare

Knutet till riksdagen är också Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) som är ett forum för kunskapsutbyte, samtal och kontaktskapande mellan huvudsakligen forskare och riksdagsledamöter.

Uppsatstävling för studenter

Riksdagen bjuder varje år in universitets- och högskolestudenter till en uppsatstävling om riksdagen. Uppsatserna kan vara på kandidat-, magister- eller masternivå och ämnet är valfritt, så länge det har en tydlig koppling till riksdagen. Två vinnare utses per år. Sista dag att skicka in tävlingsbidrag till uppsatstävlingen är den 31 augusti varje år.

Uppsatstävling för studenter

Om sidan

Publicerad