Yusuf Aydin (KD)

Tjänstgörande statsrådsersättare

Valkrets
Stockholms län, plats 29
Titel
Ekonom.
Född år
1982
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare

Finansutskottet

Suppleant

Försvarsutskottet

Suppleant

Skatteutskottet

Suppleant

Socialutskottet

Suppleant

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant

Utrikesutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Suppleant

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare
2022-11-08 – 2026-09-21

Finansutskottet

Suppleant
2022-11-09 – 2026-09-21

Försvarsutskottet

Suppleant
2022-11-09 – 2026-09-21

Skatteutskottet

Suppleant
2022-11-09 – 2026-09-21

Socialutskottet

Suppleant
2022-11-09 – 2026-09-21

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2022-11-24 – 2026-09-21

Utrikesutskottet

Suppleant
2023-01-27 – 2026-09-21

EU-nämnden

Suppleant
2022-11-16 –

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2023-10-19 – 2024-10-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 22– (statsrådsersättare 221108–). Suppleant socialutskottet 22–, försvarsutskottet 22–, finansutskottet 22–, skatteutskottet 22–, EU-nämnden 22–, socialförsäkringsutskottet 22– och utrikesutskottet 23–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 23–.

Utbildning

Gymnasieskola, Tumba, slutår 01 Ekon. kand., Stockholms Universitet 15. Studier i teknisk fysik, KTH, 02–06.

Anställningar

Redovisningsekonom 09–10. Riskanalytiker, 11–13. Riskkontroller, 14–16. Internrevisor, 16–18. Gruppchef riskmanagement, 18–22.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Botkyrka 14–. Ersättare kommunstyrelsen, Botkyrka 18–. Vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden 18–. Vice ordförande kultur-och fritidsnämnden 14–18 och ledamot 06–14 och 18–22. Ledamot AB Botkyrkabyggen 18–. Ersättare Stockholms läns landsting 10–22. Ledamot Locum AB 14–18 och ersättare 18–22. Ersättare, fastighets- och servicenämnden 18–22.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ersättare partistyrelsen KD, 19–. Ordförande KD Botkyrka 13–. Styrelseledamot KD Stockholms län 15–23. Ordförande, Botkyrka folkhögskola 12–. Ledamot, Svenska missionsrådet 09–20. Ersättare, Sveriges kristna råd 21–. Styrelseledamot, Studieförbundet Bilda 14–.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Information från regeringen: Återrapportering från informellt möte mellan Europeiska rådets medlemmar

  Återrapportering från informellt möte mellan Europeiska rådets medlemmar

  Statsminister Ulf Kristersson M återrapporterar från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer den 17 juni. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.
  Datum
  2024-06-25
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister
  Datum
  2024-05-30
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Försvarsminister Pål Jonson M EU-minister Jessika Roswall M Socialminister Jakob Forssmed KD Finansmarknadsminister Niklas Wykman M besvarar såväl allmänpolitiska
  Datum
  2024-04-11
 • Stillbild från Debatt om förslag: Mellanöstern och Nordafrika

  Mellanöstern och Nordafrika

  Betänkande 2023/24:UU15

  Riksdagen sa nej till cirka 80 förslag i motioner om Mellanöstern och Nordafrika som inkommit under den allmänna motionstiden 2023. Riksdagens bedömningar och ställningstaganden baseras på den aktuella situationen i regionerna samt på den information finns tillgänglig för närvarande.

  Behandlade dokument
  27
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  13 
  Anföranden och repliker
  61, 160 minuter
  Justering
  2024-03-14
  Bordläggning
  2024-03-20
  Debatt
  2024-03-21
  Beslut
  2024-04-03
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
  Datum
  2024-03-21
 • Stillbild från Debatt om förslag: Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

  Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor

  Betänkande 2023/24:FiU22

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som bland annat handlar om finansiell och monetär stabilitet, samt analys av den ekonomiska utvecklingen och institutionens utlåning. Riksdagen anser bland annat att Internationella valutafonden (IMF) har en mycket viktig roll när det gäller att

  Behandlade dokument
  57
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  11, 46 minuter
  Justering
  2024-03-14
  Bordläggning
  2024-03-19
  Debatt
  2024-03-20
  Beslut
  2024-03-21
 • Stillbild från Utrikespolitisk debatt: Utrikespolitisk debatt

  Utrikespolitisk debatt

  Den 14 februari är det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Tobias Billström M inleder debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken. Den utrikespolitiska debatten äger rum en gång om året i februari varje år. Då presenterar
  Datum
  2024-02-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

  Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

  Betänkande 2023/24:FiU3

  Totalt går cirka 174 miljarder kronor ur statens budget för 2024 till utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2024 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

  Mest pengar, drygt 167,8 miljarder kronor, går till kommunalekonomisk

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  70, 196 minuter
  Justering
  2023-12-14
  Bordläggning
  2023-12-19
  Debatt
  2023-12-20
  Beslut
  2023-12-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

  Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

  Betänkande 2023/24:UU1

  Cirka 2,3 miljarder kronor ur statens budget för 2024 ska gå till utgiftsområdet Internationell samverkan. Riksdagen säger ja till regeringens förslag.

  Utgiftsområdet består av elva anslag och omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  20, 99 minuter
  Justering
  2023-11-30
  Bordläggning
  2023-12-05
  Debatt
  2023-12-06
  Beslut
  2023-12-06
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kommissionens arbetsprogram 2024

  Kommissionens arbetsprogram 2024

  Utlåtande 2023/24:UU5

  Riksdagen har granskat EU-kommissionens arbetsprogram för 2024. Riksdagen välkomnar att EU inte vacklar i solidariteten med Ukraina och ökar trycket på Ryssland genom bland annat sanktioner och rättsligt ansvarsutkrävande.

  EU:s utvidgning är en investering för fred, säkerhet, stabilitet och

  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  17, 76 minuter
  Justering
  2023-11-30
  Bordläggning
  2023-12-05
  Debatt
  2023-12-06
  Beslut
  2023-12-06
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Civilminister Erik Slottner KD Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg L Energi-
  Datum
  2023-11-30
 • Stillbild från Debatt om förslag: Extra ändringsbudget för 2023 – Ytterligare försvarsmateriel till Ukraina

  Extra ändringsbudget för 2023 – Ytterligare försvarsmateriel till Ukraina

  Betänkande 2023/24:FiU27

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag att skänka försvarsmateriel till Ukraina i form av ammunition, reservdelar till tidigare skänkt materiel, kommunikationsutrustning och infanterimateriel, såsom personlig utrustning och vapen för infanteristrid – som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  8, 43 minuter
  Justering
  2023-10-24
  Bordläggning
  2023-10-24
  Debatt
  2023-10-25
  Beslut
  2023-10-25
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
  Datum
  2023-10-05
 • Ansvar för granskning av kommunsektorn

  Motion 2023/24:2425 av Yusuf Aydin (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:2425 av Yusuf Aydin KD Ansvar för granskning av kommunsektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om ansvaret för att granska kommunsektorn ska ligga under Riksrevisionen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Medborgarna
  Inlämnad
  2023-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:KU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Syrisk-ortodoxa kloster och kyrkor i Turkiet

  Motion 2023/24:2400 av Yusuf Aydin (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:2400 av Yusuf Aydin KD Syrisk-ortodoxa kloster och kyrkor i Turkiet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige genom Unesco ska verka för att de av Turkiet föreslagna syrisk-ortodoxa kyrkorna och klostren klassas som världsarv av Unesco
  Inlämnad
  2023-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:KrU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Bistånd via civilsamhället till utsatta minoriteter

  Motion 2023/24:2399 av Yusuf Aydin (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:2399 av Yusuf Aydin KD Bistånd via civilsamhället till utsatta minoriteter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en del av svenskt bistånd bör kanaliseras via kyrkor och andra lokala ideella organisationer i Mellanöstern, för att hjälpa
  Inlämnad
  2023-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:UU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skydd av personuppgifter

  Motion 2023/24:269 av Yusuf Aydin (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:269 av Yusuf Aydin KD Skydd av personuppgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa söktjänsternas publicering av personuppgifter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Antalet bedrägerier mot äldre har ökat kraftigt
  Inlämnad
  2023-09-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:KU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Redovisning av faktisk lön på lönebeskedet

  Motion 2023/24:229 av Hans Eklind och Yusuf Aydin (båda KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:229 av Hans Eklind och Yusuf Aydin båda KD Redovisning av faktisk lön på lönebeskedet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och presentera den faktiska lönen, lön plus löneskatter, för statsförvaltningens anställda på lönebeskedet
  Inlämnad
  2023-09-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ändringar i statens budget för 2023 – Försvarsmateriel till Ukraina och försäljning av jaktrobotar till USA

  Ändringar i statens budget för 2023 – Försvarsmateriel till Ukraina och försäljning av jaktrobotar till USA

  Betänkande 2022/23:FiU32

  Riksdagen sa ja till att ytterligare försvarsmateriel ska skänkas till Ukraina. Genom ett så kallat bemyndigande ska regeringen ges rätt att besluta om att skänka försvarsmateriel i form av reservdelar och beredskapsvaror till ett värde om högst 1,1 miljarder kronor och i form av ammunition med ammunitionskomponenter,

  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  8, 45 minuter
  Justering
  2023-08-16
  Bordläggning
  2023-08-16
  Debatt
  2023-08-17
  Beslut
  2023-08-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: Uppföljning och utvärdering av penningpolitiken 2022

  Uppföljning och utvärdering av penningpolitiken 2022

  Betänkande 2022/23:FiU24

  Finansutskottet har utvärderat Riksbankens penningpolitik 2022. Utskottet konstaterar att konsumentpriserna steg snabbt under 2022 efter många år med låg inflation. På årsbasis var inflationen 7,7 procent, mätt enligt konsumentprisindex med fast ränta. I december samma år uppgick inflationen till

  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  14, 61 minuter
  Justering
  2023-06-15
  Bordläggning
  2023-06-20
  Debatt
  2023-06-21
  Beslut
  2023-06-21

Filter