Jan Riise (MP)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Hallands län, plats 190
Född år
1957
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Miljöpartiet de gröna

Kvittningsperson

Konstitutionsutskottet

Ledamot

Utbildningsutskottet

Suppleant

Civilutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Suppleant

Valprövningsnämnden

Suppleant

Riksdagens råd för Riksrevisionen

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-09-26 – 2026-09-21

Miljöpartiet de gröna

Kvittningsperson
2022-11-24 –

Civilutskottet

Suppleant
2023-04-12 – 2026-09-21
Ledamot
2022-10-04 – 2022-10-26

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2022-10-26 – 2026-09-21

Trafikutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2022-10-27

Utbildningsutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2022-11-10

EU-nämnden

Suppleant
2022-11-17 –

Valprövningsnämnden

Suppleant
2023-03-23 –

Riksdagens råd för Riksrevisionen

Suppleant
2023-02-10 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 22–. Ledamot konstitutionsutskottet 22–. Suppleant EU-nämnden 22– utbildningsutskottet 22– och civilutskottet 23–. Suppleant valprövningsnämnden 23– och riksdagens råd för Riksrevisionen 23–. Kvittningsperson Miljöpartiet de gröna 22–.

Föräldrar

Civilingenjör Per Riise och Ruth Riise, f. Aas.

Utbildning

Naturvetenskap, Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg 73–76. Samhällsplanering med kulturgeografi, Göteborgs universitet 77–82.

Anställningar

Handläggare, Västsvenska Handelskammaren 82–90. Egen verksamhet, Agadem Jan Riise & Co AB 90–15. Projektledare, Chalmers tekniska högskola 15–22.

Kommunala uppdrag

Ersättare, kommunfullmäktige, Kungsbacka 19–22. Ersättare, nämnden för fritid och folkhälsa 16–18. Ersättare, regionfullmäktige, Halland 21–22.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande, Miljöpartiet Halland 19–23.

Litteratur

Riise, J. & Alfonsi, L., From liquid nitrogen to public engagement and city planning, Journal of Science Communication 13(4) (14); Simon, D., Palmer, H. & Riise, J. (red.), Comparative urban research from theory to practice – Co-production for sustainability (Policy Press Bristol University, 20); Palmer, H., Simon, D. & Riise, J., Urban research for sustainability – developing a comparative transdisciplinary co-production approach to realise just cities, International Journal of Sustainable Development 23(1–2) (22).

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

Filter