Ludvig Aspling (SD)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län, plats 213
Titel
Jur. kand.
Född år
1983
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot

EU-nämnden

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2019-06-28 – 2026-09-21
Ledig
2019-05-28 – 2019-06-27
Ordinarie
2018-09-24 – 2019-05-27

Utrikesutskottet

Suppleant
2021-01-20 – 2022-09-26
Ledamot
2018-10-02 – 2021-01-15

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
2021-01-15 – 2021-10-20
Suppleant
2020-03-20 – 2021-01-15

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2021-10-20 – 2022-09-26
Suppleant
2020-03-18 – 2021-10-20

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2020-09-03

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-20 – 2022-09-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-26 – 2020-09-13
Suppleant
2019-11-14 – 2019-12-17

EU-nämnden

Ledamot
2018-10-02 –

Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

Suppleant
2020-02-11 – 2022-03-17

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18–. Ledamot utrikesutskottet 18–21, EU-nämnden 18–, arbetsmarknadsutskottet 21 och socialförsäkringsutskottet 21–. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 19 och 20 och utrikesutskottet 21–22. Suppleant riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 20–22.

Utbildning

Gymnasieskola, naturvetenskapligt program, Sundbyberg, slutår 01. Mandarin och japanska 90 hp, Dalarnas universitet, slutår 10. Studier på juristprogrammet, Stockholms universitet.

Anställningar

Engelsklärare, Thailand 05–07. Engelsklärare, Kina 07–09. Vårdbiträde, Japan 09–11. Flygplatspersonal, Norge 11–12. Politisk sekreterare, Sveriges riksdag 15–18.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Generaldirektör, insamlingsstiftelsen Hepatica.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Information från regeringen: Återrapportering från informellt möte mellan Europeiska rådets medlemmar

  Återrapportering från informellt möte mellan Europeiska rådets medlemmar

  Statsminister Ulf Kristersson M återrapporterar från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer den 17 juni. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.
  Datum
  2024-06-25
 • Stillbild från Debatt om förslag: Migrationsfrågor

  Migrationsfrågor

  Betänkande 2023/24:SfU14

  Riksdagen sa nej till de cirka 130 förslag i motioner om migrationsfrågor från den allmänna motionstiden 2023. Förslagen handlar till exempel om permanent uppehållstillstånd, informationsplikt, EU:s migrations- och asylpolitik, mottagande av asylsökande, asylprocessen, anhöriginvandring och svenskt medborgarskap.

  Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete redan pågår inom områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  46
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  39 
  Anföranden och repliker
  29, 115 minuter
  Justering
  2024-05-02
  Bordläggning
  2024-05-15
  Debatt
  2024-05-16
  Beslut
  2024-05-22
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Civilminister Erik Slottner KD Skolminister Lotta Edholm L Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Civilminister Erik Slottner KD besvarar såväl allmänpolitiska
  Datum
  2024-05-16
 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson M på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.
  Datum
  2024-04-04
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: EU-minister Jessika Roswall M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Utbildningsminister Mats Persson L Landsbygdsminister Peter Kullgren KD EU-minister Jessika Roswall M besvarar såväl allmänpolitiska
  Datum
  2024-02-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige

  Tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga identitetshandlingar till Sverige

  Betänkande 2023/24:JuU11

  Regeringen ska kunna införa regler om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga id-handlingar till Sverige från andra stater. Regeringen ska också kunna införa sanktionsavgifter för de transportföretag som bryter mot förbudet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  Ett

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  37, 108 minuter
  Justering
  2024-02-08
  Bordläggning
  2024-02-14
  Debatt
  2024-02-15
  Beslut
  2024-02-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa ändringar i regelverket om säkerhetsärenden enligt utlänningslagen

  Vissa ändringar i regelverket om säkerhetsärenden enligt utlänningslagen

  Betänkande 2023/24:SfU8

  Främlingspass – som i vissa fall kan utfärdas till den som inte har något pass och inte heller har någon möjlighet att få ett – ska kunna återkallas av säkerhetsskäl. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

  Vidare ska uppehållstillstånd kunna återkallas om det kan antas att personen kommer att bedriva statsstyrt företagsspioneri eller verksamhet med koppling till terrorism. Syftet är att förhindra hot mot Sveriges säkerhet.

  Lagändringarna börjar gälla den 1 mars 2024.

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  40, 111 minuter
  Justering
  2024-01-25
  Bordläggning
  2024-01-30
  Debatt
  2024-01-31
  Beslut
  2024-01-31
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Utrikesminister Tobias Billström M EU-minister Jessika Roswall M Socialminister Jakob Forssmed KD Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan
  Datum
  2024-01-25
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Bakgrundskontroll av personal inom offentlig sektor

  Bakgrundskontroll av personal inom offentlig sektor

  Interpellation 2023/24:132 av Ludvig Aspling (SD)

  Interpellation 2023/24:132 Bakgrundskontroll av personal inom offentlig sektor av Ludvig Aspling SD till Justitieminister Gunnar Strömmer M Den 19 oktober avfattade JO ett beslut dnr 7143-2022 i vilket han riktar kritik mot en svensk kommun som utfört omfattande bakgrundskontroller av anställda i syfte att motverka infiltration
  Inlämnad
  2023-10-26
  Svarsdatum
  2023-12-11
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 8 Migration

  Utgiftsområde 8 Migration

  Betänkande 2023/24:SfU4

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag att 13,8 miljarder kronor ur statens budget för 2024 ska gå till utgiftsområdet migration.

  Mest pengar, cirka 7 miljarder kronor, ska gå till utgifter för boende och stöd till asylsökande samt för stadsbidrag till kommuner och regioner. Anslaget får

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  2
  Anföranden och repliker
  65, 173 minuter
  Justering
  2023-11-30
  Bordläggning
  2023-12-06
  Debatt
  2023-12-07
  Beslut
  2023-12-07
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Civilminister Erik Slottner KD Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg L Energi-
  Datum
  2023-11-30
 • Stillbild från Debatt om förslag: Effektivare verktyg vid inre utlänningskontroll

  Effektivare verktyg vid inre utlänningskontroll

  Betänkande 2023/24:SfU6

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag att införa en möjlighet att kroppsvisitera en utlänning för att söka efter pass och andra identitetshandlingar och möjlighet att omhänderta sådana handlingar – vid en inre utlänningskontroll. Riksdagen sa också ja till förslaget att det ska förtydligas att en utlänning under vissa förutsättningar får tas med för utredning av hans eller hennes rätt att vistas i Sverige. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2024.

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 66 minuter
  Justering
  2023-11-09
  Bordläggning
  2023-11-21
  Debatt
  2023-11-22
  Beslut
  2023-11-22
 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson M på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.
  Datum
  2023-11-16
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson KD Utrikesminister Tobias Billström M EU-minister Jessika Roswall M Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Infrastruktur- och bostadsminister
  Datum
  2023-11-09
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

  Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

  Betänkande 2023/24:SfU5

  Riksdagen sa ja regeringens förslag om ändringar i utlänningslagen. Lagändringarna innebär vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl.

  Lagändringarna börjar gälla den 1 december 2023.

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  82, 208 minuter
  Justering
  2023-10-26
  Bordläggning
  2023-11-07
  Debatt
  2023-11-08
  Beslut
  2023-11-08
 • Stillbild från Information från regeringen: Återrapportering från Europeiska rådets möte

  Återrapportering från Europeiska rådets möte

  Statsminister Ulf Kristersson M återrapporterar från Europeiska rådets möte den 2627 oktober. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.
  Datum
  2023-11-07
 • Stillbild från Information från regeringen: Återrapportering från informellt möte mellan stats- och regeringschefer

  Återrapportering från informellt möte mellan stats- och regeringschefer

  EU-minister Jessika Roswall M återrapporterar från det informella mötet mellan stats- och regeringschefer som ägde rum den 6 oktober. Ministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.
  Datum
  2023-10-18
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
  Datum
  2023-10-05
 • Satsning på Stockholms skärgård

  Motion 2023/24:2536 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

  Motion till riksdagen 2023/24:2536 av Markus Wiechel m.fl. SD Satsning på Stockholms skärgård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över nya åtgärder för att få till stånd en effektiv bekämpning av skarvbeståndet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer
  Inlämnad
  2023-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2023/24:KrU4 2023/24:MJU10 2023/24:MJU12 2023/24:MJU13 2023/24:MJU14 2023/24:MJU17 2023/24:MJU9 2023/24:NU13 2023/24:SoU11 2023/24:TU17 2023/24:TU18
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): 11 avslag, 1 bifall,
 • Sveriges självständighet i Bryssel

  Motion 2023/24:2688 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

  Motion till riksdagen 2023/24:2688 av Martin Kinnunen m.fl. SD Sveriges självständighet i Bryssel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka det direkta folkliga inflytandet kring vårt medlemskap i EU och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom
  Inlämnad
  2023-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2023/24:KU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag

Filter