Anna Vikström (S)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län, plats 176
Titel
Medicininformatiker/Med.dr
Född år
1957
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Socialutskottet

Ledamot

Kulturutskottet

Suppleant

Finansutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Suppleant

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant

Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2020-08-01 – 2026-09-21

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare
2018-09-24 – 2020-07-31
Statsrådsersättare
2016-08-10 – 2017-04-01
Statsrådsersättare
2015-11-01 – 2016-04-30

Skatteutskottet

Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26

Socialutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03
Extra suppleant
2016-08-14 – 2017-04-01

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2022-11-30 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Extra suppleant
2016-08-14 – 2017-04-01

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Extra suppleant
2015-11-06 – 2016-04-30

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2023-04-27 –
Suppleant
2018-10-09 – 2022-10-04
Extra suppleant
2016-09-01 – 2017-04-01

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2022-10-11 – 2023-10-31
Ledamot
2021-10-13 – 2022-10-11
Suppleant
2019-10-02 – 2021-10-13

Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

Suppleant
2022-10-27 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Litteratur

Terminology systems for health problems and procedures in primary care, Karolinska Institutet (11).

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 15- (statsrådsersättare 151101-160430, 160814-170401 och 180924-). Ledamot skatteutskottet 18-. Suppleant EU-nämnden 18-. Extra suppleant socialförsäkringsutskottet 15-16, utrikesutskottet 16-17, kulturutskottet 16-17 och EU-nämnden 16-17.

Utbildning

Leg. sjuksköterska 78. Leg. barnmorska 81. Bistånds- och katastrofutbildning 84. Databas- och informationsarkitekt 01. Kandidatexamen, Karolinska Institutet 05. Magister i hälsoinformatik, Karolinska Institutet 05. Med. dr., Karolinska Institutet 11.

Anställningar

Undersköterska 76-77. Leg. sjuksköterska 78-81. Barnmorska, Danderyds sjukhus 81-97. Facklig företrädare (heltid) 89-96. Programansvarig, Huddinge universitetssjukhus 98-02. Sektionschef, projektledare, medicininformatiker 02-13. Forsknings- och forskarassistent (deltid) 05-15, extern handledare/examinator 17-18, Karolinska Institutet. Anknuten forskare, Karolinska institutet 12-. Medicininformatiker, It-/informationsarkitekt SLL 12-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Sollentuna 04-14 och ersättare 15-. Ledamot, kommunstyrelsen, Sollentuna 04-14. Gruppledare och vice ordförande barn- och ungdomsnämnden 05-14, Klimatnämnden 19-. Vice ordförande Sollentuna kommunfastigheter AB 16-18. Landstingsfullmäktig, ersättare 16-18. Ersättare, Forskningsberedningen, Stockholms läns landsting 16-18.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Fackliga uppdrag Vårdförbundet och TCO 79-97.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2022/23:131 Välfärdsteknik inom äldreomsorgen

  Motion 2023/24:28 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2023/24:28 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S med anledning av prop. 2022/23:131 Välfärdsteknik inom äldreomsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommunernas rättsliga möjligheter att möta omsorgstagares behov med i första hand digitala insatser

  Inlämnad
  2023-09-20
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  SoU
 • Kompetensförsörjning av barnmorskor i förlossningsvården

  Skriftlig fråga 2022/23:940 av Anna Vikström (S)

  Fråga 2022/23:940 Kompetensförsörjning av barnmorskor i förlossningsvården av Anna Vikström S till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD Nationella vårdkompetensrådet redovisade sin rapport om kompetensförsörjning av barnmorskor i förlossningsvården i maj 2023. Rådets rapport innehåller många fakta, analyser och rekommendationer,

  Inlämnad
  2023-08-24
  Svarsdatum
  2023-09-06
  Besvarare
  Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)
 • Arbetet mot antimikrobiell resistens

  Skriftlig fråga 2022/23:852 av Anna Vikström (S)

  Fråga 2022/23:852 Arbetet mot antimikrobiell resistens av Anna Vikström S till Socialminister Jakob Forssmed KD Socialministrarna beslöt på ett rådsmöte i EU i juni att anta ett förslag om antimikrobiell resistens AMRStatsrådet beskrev det som en stor framgång för det svenska ordförandeskapet, som har prioriterat frågan

  Inlämnad
  2023-07-07
  Svarsdatum
  2023-07-24
  Besvarare
  Socialminister Jakob Forssmed (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Läkemedel och tandvård

  Läkemedel och tandvård

  Betänkande 2022/23:SoU15

  Riksdagen sade nej till cirka 50 förslag som handlar om tandvård och läkemedel. Förslagen har inkommit under den allmänna motionstiden 2022 och handlar bland annat om läkemedelsanvändning, apotek, tillgänglighet till läkemedel och tandvård.

  Riksdagen avslår motionerna och hänvisar bland annat till att utredningsarbete inom området pågår.

  Behandlade dokument
  34
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  22 
  Anföranden och repliker
  53, 130 minuter
  Justering
  2023-06-13
  Bordläggning
  2023-06-19
  Debatt
  2023-06-20
  Beslut
  2023-06-21
 • Jämlik kvinnovård efter behov

  Skriftlig fråga 2022/23:739 av Anna Vikström (S)

  Fråga 2022/23:739 Jämlik kvinnovård efter behov av Anna Vikström S till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD I hälso- och sjukvårdslagen anges att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. I propositionen för den etiska plattformen för prioriteringar i hälso- och sjukvården

  Inlämnad
  2023-05-31
  Svarsdatum
  2023-06-07
  Besvarare
  Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Kulturminister Parisa Liljestrand M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L Migrationsminister

 • Brister hos verksamheter som utför estetiska behandlingar

  Skriftlig fråga 2022/23:691 av Anna Vikström (S)

  Fråga 2022/23:691 Brister hos verksamheter som utför estetiska behandlingar av Anna Vikström S till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD Den förra regeringen lade fram en proposition om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar som antogs av riksdagen i maj 2021. Det övergripande målet med lagen

  Inlämnad
  2023-05-17
  Svarsdatum
  2023-05-24
  Besvarare
  Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kompetensförsörjning, e-hälsa och beredskap

  Kompetensförsörjning, e-hälsa och beredskap

  Betänkande 2022/23:SoU14

  Riksdagen sa nej till cirka 110 förslag i motioner som kommit in under den allmänna motionstiden 2022 och hänvisar främst till pågående arbete.

  Några av förslagen handlar om kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården, patienter utsatta för våld, registerkontroll,

  Behandlade dokument
  55
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  39 
  Anföranden och repliker
  35, 107 minuter
  Justering
  2023-04-20
  Bordläggning
  2023-04-26
  Debatt
  2023-04-27
  Beslut
  2023-05-03
 • Risker med utländskt ägande i svensk hälso- och sjukvård

  Skriftlig fråga 2022/23:489 av Anna Vikström (S)

  Fråga 2022/23:489 Risker med utländskt ägande i svensk hälso- och sjukvård av Anna Vikström S till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD Den förra regeringen gav FOI i juni 2022, via Socialdepartementet, i uppdrag att genomföra en studie avseende utländskt ägande och utländska investeringar inom hälso- och sjukvården

  Inlämnad
  2023-03-24
  Svarsdatum
  2023-04-05
  Besvarare
  Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)
 • En nationell lägesbild över tillgång på och förbrukning av läkemedel

  Skriftlig fråga 2022/23:425 av Anna Vikström (S)

  Fråga 2022/23:425 En nationell lägesbild över tillgång på och förbrukning av läkemedel av Anna Vikström S till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD Under 2022 restanmäldes 1 615 läkemedel som inte gick att köpa på apoteket. Det är en ökning på mer än 50 procent jämfört med 2021, enligt Läkemedelsverket. Men tyvärr är

  Inlämnad
  2023-03-08
  Svarsdatum
  2023-03-15
  Besvarare
  Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)
 • med anledning av prop. 2022/23:64 En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke

  Motion 2022/23:2342 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2022/23:2342 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S med anledning av prop. 2022/23:64 En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om öppna insatser utan vårdnadshavarens kännedom där

  Inlämnad
  2023-03-08
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:SoU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Kriminalitet inom bostadsmarknaden

  Skriftlig fråga 2022/23:372 av Anna Vikström (S)

  Fråga 2022/23:372 Kriminalitet inom bostadsmarknaden av Anna Vikström S till Justitieminister Gunnar Strömmer M En ny bostadsrättsförening i Sollentuna på Malmvägen som ombildats från hyresrätter plundrades på miljonbelopp, och dom har fallit i juni i Attunda tingsrätt. Enligt rätten orsakade den tidigare ordföranden

  Inlämnad
  2023-02-17
  Svarsdatum
  2023-03-01
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • med anledning av prop. 2022/23:45 Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap

  Motion 2022/23:2329 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2022/23:2329 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S med anledning av prop. 2022/23:45 Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska redovisa för riksdagen hur kvarvarande förslag från

  Inlämnad
  2023-02-08
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2022/23:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av skr. 2022/23:49 Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

  Motion 2022/23:2328 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2022/23:2328 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S med anledning av skr. 2022/23:49 Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förbud mot ensamarbete i klientnära kontakter vid Statens

  Inlämnad
  2023-02-08
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utrikesminister Tobias Billström M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Camilla Waltersson Grönvall M Carl-Oskar Bohlin MUtrikesminister Tobias Billström M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Information om barnmorskebemanningen i förlossningsvården

  Skriftlig fråga 2022/23:205 av Anna Vikström (S)

  Fråga 2022/23:205 Information om barnmorskebemanningen i förlossningsvården av Anna Vikström S till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD Den tidigare regeringen har sedan 2015 satsat 8,5 miljarder till förbättringar av förlossningsvården och kvinnors hälsa. Socialstyrelsen fick också i uppdrag av den förra regeringen

  Inlämnad
  2022-12-20
  Svarsdatum
  2023-01-03
  Besvarare
  Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)
 • Patientens rätt till information om tandvårdskostnader

  Skriftlig fråga 2022/23:204 av Anna Vikström (S)

  Fråga 2022/23:204 Patientens rätt till information om tandvårdskostnader av Anna Vikström S till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD God tandhälsa är en viktig del av människors välbefinnande och hälsa. Dålig tandhälsa kan inte bara upplevas som stigmatiserande utan även leda till allvarliga följdsjukdomar. Samtidigt

  Inlämnad
  2022-12-20
  Svarsdatum
  2023-01-03
  Besvarare
  Socialminister Jakob Forssmed (KD)
 • Covid i äldreomsorgen

  Skriftlig fråga 2022/23:181 av Anna Vikström (S)

  Fråga 2022/23:181 Covid i äldreomsorgen av Anna Vikström S till Statsrådet Anna Tenje M Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsatte att öka under vecka 49. Ökningen sker i de flesta regioner och bland boende på särskilt boende SÄBO och personer med hemtjänst. Antalet bekräftade fall under vecka 49 bland boende på SÄBO

  Inlämnad
  2022-12-15
  Svarsdatum
  2022-12-30
  Besvarare
  Statsrådet Anna Tenje (M)
 • Tillgången på läkare i primärvården

  Skriftlig fråga 2022/23:141 av Anna Vikström (S)

  Fråga 2022/23:141 Tillgången på läkare i primärvården av Anna Vikström S till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD En viktig grundförutsättning för möjligheterna att öka andelen invånare i befolkningen med en fast läkarkontakt är tillgången på läkare inom primärvården med rätt kompetens och förutsättningar för uppdraget.

  Inlämnad
  2022-12-07
  Svarsdatum
  2022-12-14
  Besvarare
  Statsrådet Acko Ankarberg Johansson (KD)
 • Uppföljning av psykiatrisk vård

  Skriftlig fråga 2022/23:140 av Anna Vikström (S)

  Fråga 2022/23:140 Uppföljning av psykiatrisk vård av Anna Vikström S till Socialminister Jakob Forssmed KD SVT har i en serie reportage rapporterat om att patienter med svåra psykiatriska tillstånd bollas mellan vårdinstanser och inte får den vård de behöver. I en enkät svarar nio av tio vårdcentraler att de behöver ta

  Inlämnad
  2022-12-07
  Svarsdatum
  2022-12-14
  Besvarare
  Socialminister Jakob Forssmed (KD)

Filter