Lili André (KD)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Gävleborgs län, plats 107
Född år
1970
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Utbildningsutskottet

Suppleant

Näringsutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-09-26 – 2026-09-21

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2022-11-09

Socialutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2024-03-21

Kulturutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2022-11-09

Utbildningsutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21

Näringsutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21

EU-nämnden

Suppleant
2022-10-18 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 22–. Suppleant kulturutskottet 22, näringsutskottet 22–, socialutskottet 22–, utbildningsutskottet 22– och EU-nämnden 22–.

Föräldrar

Thore Johansson och Birgitta Johansson, f. Olsson.

Utbildning

Gymnasieskola, Gävle, slutår 89. Kandidatexamen, Högskolan i Gävle, slutår 02.

Anställningar

Fritidsledare, Fritidsgården Humlan, Gävle 89–90. Postkassör, Gävle 91–93. Postsorterare, Gävle 94–97. Anställd vid Högskolan i Gävle 02–18. Samverkanskoordinator, KTH, Stockholm 18–20. Processledare innovation, Future Position X, Gävle 20–22.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Gävle 02– (ersättare 18–19). Ersättare kommunstyrelsen 02–10 och 16–18 och ledamot 10–15. Ledamot utbildningsnämnden 02–06. Ledamot, Gävle Stadshus AB 14–15. Ledamot Gävle Energi AB 18–22.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Styrelseledamot, Kristdemokraterna Gävle 02–10 och ordförande 10–16. Styrelseledamot, KD Gävleborg 07–12 och ordförande 18–.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

  Strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

  Betänkande 2023/24:NU19

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om strategi för företag i kulturella och kreativa branscher. Strategin innehåller regeringens övergripande vision, sex strategiska mål och lika många prioriterade områden. Ett av målen är bland annat träffsäker rådgivning och finansiering, träffsäkert

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  10, 64 minuter
  Justering
  2024-05-30
  Bordläggning
  2024-06-11
  Debatt
  2024-06-12
  Beslut
  2024-06-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Regional utveckling

  Regional utveckling

  Betänkande 2023/24:NU12

  Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag i motioner om regional utveckling från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om insatser för regional utveckling och tillväxt, samt kommersiell service. Det finns också förslag om att regionerna och kommunerna ska få behålla mer

  Behandlade dokument
  28
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  28, 101 minuter
  Justering
  2024-05-02
  Bordläggning
  2024-05-07
  Debatt
  2024-05-08
  Beslut
  2024-05-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Högskolan

  Högskolan

  Betänkande 2023/24:UbU14

  Riksdagen sa nej till 130 förslag i motioner om högskolan från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar till exempel om akademisk frihet, tillgänglighet och utbildningars dimensionering.

  Riksdagen hänvisar bland annat till gällande bestämmelser och pågående arbete.

  Behandlade dokument
  62
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  26 
  Anföranden och repliker
  55, 139 minuter
  Justering
  2024-04-11
  Bordläggning
  2024-04-17
  Debatt
  2024-04-18
  Beslut
  2024-04-24
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L Skolminister Lotta Edholm L Justitieminister Gunnar Strömmer M Utbildningsminister Mats Persson L Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L besvarar
  Datum
  2024-04-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Näringspolitik

  Näringspolitik

  Betänkande 2023/24:NU11

  Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag i motioner om näringspolitik från den allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om företagsfrämjande, konkurrensfrågor och särskilda näringsgrenar och branscher.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

  Behandlade dokument
  50
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  29 
  Anföranden och repliker
  29, 97 minuter
  Justering
  2024-04-04
  Bordläggning
  2024-04-09
  Debatt
  2024-04-10
  Beslut
  2024-04-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Regelförenkling för företag

  Regelförenkling för företag

  Betänkande 2023/24:NU10

  Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag i motioner om regelförenkling för företag från den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete inom området.

  Motionerna handlar bland annat om hur förenklingsarbetet bör bedrivas, handläggningstider och tillståndsprocesser samt genomförande av EU-lagstiftning i svensk rätt.

  Behandlade dokument
  26
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  28, 81 minuter
  Justering
  2024-04-04
  Bordläggning
  2024-04-09
  Debatt
  2024-04-10
  Beslut
  2024-04-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Handelspolitik

  Handelspolitik

  Betänkande 2023/24:NU13

  EU-förbudet mot handel med sälprodukter bör hävas. I ett så kallat tillkännagivande riktar riksdagen en uppmaning till regeringen om att den ska verka för ett undantag eller för att helt upphäva förbudet mot handel med sälprodukter. Säljakt är i dag tillåtet, men det är förbjudet med försäljning av

  Behandlade dokument
  27
  Förslagspunkter
  21
  Reservationer
  44 
  Anföranden och repliker
  25, 86 minuter
  Justering
  2024-03-21
  Bordläggning
  2024-04-02
  Debatt
  2024-04-03
  Beslut
  2024-04-04
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utbildningsminister Mats Persson L Socialminister Jakob Forssmed KD Civilminister Erik Slottner KD Kulturminister Parisa Liljestrand M Utbildningsminister Mats Persson L besvarar såväl allmänpolitiska
  Datum
  2024-03-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Forskning

  Forskning

  Betänkande 2023/24:UbU15

  Riksdagen sa nej till 80 förslag i motioner om forskning från allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om forskningens frihet, fördelning av forskningsmedel och rymdverksamhet.

  Riksdagen hänvisar bland annat till gällande bestämmelser och pågående arbete.

  Behandlade dokument
  46
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  32, 100 minuter
  Justering
  2024-02-13
  Bordläggning
  2024-03-05
  Debatt
  2024-03-06
  Beslut
  2024-03-06
 • Stillbild från Debatt om förslag: Studiestöd

  Studiestöd

  Betänkande 2023/24:UbU7

  Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag om studiestöd. Motionerna handlar om bland annat villkoren inom studiestödssystemet, studiemedel för omställning, vidareutbildning och avskrivning av studielån. Förslagen har inkommit under den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar bland annat till gällande bestämmelser, pågående arbete och vidtagna åtgärder.

  Behandlade dokument
  19
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 58 minuter
  Justering
  2024-01-23
  Bordläggning
  2024-03-05
  Debatt
  2024-03-06
  Beslut
  2024-03-06
 • Stillbild från Debatt om förslag: Immaterialrättsfrågor

  Immaterialrättsfrågor

  Betänkande 2023/24:NU7

  Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag om immaterialrättsliga frågor, det vill säga det område inom juridiken som bland annat reglerar rättigheter till intellektuella prestationer som till exempel design, litteratur, varumärken och uppfinningar. Motionerna handlar exempelvis om en översyn av de immaterialrättsliga

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  13 
  Anföranden och repliker
  16, 64 minuter
  Justering
  2024-02-01
  Bordläggning
  2024-02-14
  Debatt
  2024-02-15
  Beslut
  2024-02-28
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: EU-minister Jessika Roswall M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Utbildningsminister Mats Persson L Landsbygdsminister Peter Kullgren KD EU-minister Jessika Roswall M besvarar såväl allmänpolitiska
  Datum
  2024-02-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 24 Näringsliv

  Utgiftsområde 24 Näringsliv

  Betänkande 2023/24:NU1

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2024 inom utgiftsområdet Näringsliv ska fördelas.

  Totalt handlar det om cirka 9,5 miljarder kronor ur statens budget. Mest pengar, cirka 3,5 miljarder kronor, går till Verket för innovationssystem: forskning och

  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  35, 116 minuter
  Justering
  2023-12-07
  Bordläggning
  2023-12-18
  Debatt
  2023-12-19
  Beslut
  2023-12-20
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

  Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

  Betänkande 2023/24:UbU1

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2024 inom utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning ska fördelas.

  Totalt handlar det om cirka 95 miljarder kronor ur statens budget. Pengarna går bland annat till förskola, skola, vuxenutbildning, universitet

  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  74, 244 minuter
  Justering
  2023-12-07
  Bordläggning
  2023-12-14
  Debatt
  2023-12-15
  Beslut
  2023-12-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 19 Regional utveckling

  Utgiftsområde 19 Regional utveckling

  Betänkande 2023/24:NU2

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2024 ska fördelas inom utgiftsområdet Regional utveckling.

  Totalt handlar det om cirka 3,9 miljarder kronor ur statens budget. Mest pengar, cirka 2 miljarder kronor, går till regionala utvecklingsåtgärder.

  Riksdagen

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  23, 79 minuter
  Justering
  2023-12-07
  Bordläggning
  2023-12-13
  Debatt
  2023-12-14
  Beslut
  2023-12-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 15 Studiestöd

  Utgiftsområde 15 Studiestöd

  Betänkande 2023/24:UbU2

  Totalt cirka 30,5 miljarder kronor ur statens budget för 2024 går till utgiftsområdet Studiestöd. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2024 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

  Mest pengar, drygt 20,2 miljarder kronor, går till studiemedel. Drygt 4,5

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  31, 93 minuter
  Justering
  2023-12-05
  Bordläggning
  2023-12-13
  Debatt
  2023-12-14
  Beslut
  2023-12-19
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Civilminister Erik Slottner KD Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg L Energi-
  Datum
  2023-11-30
 • Stillbild från Debatt om förslag: Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid affärstransaktioner

  Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid affärstransaktioner

  Utlåtande 2023/24:CU18

  EU-kommissionen har föreslagit en ny förordning om bekämpande av sena betalningar vid affärstransaktioner, det vill säga transaktioner mellan företag eller mellan företag och offentliga myndigheter.

  Riksdagen har prövat förslaget utifrån den så kallade subsidiaritetsprincipen, det vill säga

  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  3, 13 minuter
  Justering
  2023-11-16
  Bordläggning
  2023-11-21
  Debatt
  2023-11-22
  Beslut
  2023-11-22
 • Ökat fokus på fattigdomsbekämpning

  Motion 2023/24:2401 av Lili André (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:2401 av Lili André KD Ökat fokus på fattigdomsbekämpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör prioritera fattigdomsbekämpning inom svenskt biståndsarbete och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har historiskt
  Inlämnad
  2023-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:UU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Obligatorisk vägledningslektion för körkort

  Motion 2023/24:2397 av Lili André (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:2397 av Lili André KD Obligatorisk vägledningslektion för körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatoriska vägledningslektioner innan körkortsprovet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Antalet klarade förarprov har
  Inlämnad
  2023-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:TU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter