Lili André (KD)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Gävleborgs län, plats 107
Född år
1970
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Utbildningsutskottet

Suppleant

Näringsutskottet

Suppleant

Socialutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-09-26 – 2026-09-21

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2022-11-09

Socialutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21

Kulturutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2022-11-09

Utbildningsutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21

Näringsutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21

EU-nämnden

Suppleant
2022-10-18 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Justitieminister Gunnar Strömmer M Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Försvarsminister Pål Jonson M Utbildningsminister Mats Persson L Justitieminister Gunnar Strömmer M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson M på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L Justitieminister Gunnar Strömmer M Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Bistånds- och

 • Stillbild från Debatt om förslag: Näringspolitik

  Näringspolitik

  Betänkande 2022/23:NU16

  Riksdagen sa nej till 120 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om näringspolitik. Anledningen är bland annat det arbete som redan pågår i de frågor som motionerna tar upp.

  Motionerna handlar om företagsfrämjande, konkurrensfrågor, riktade insatser, företagens kapitalförsörjning samt särskilda näringsgrenar och branscher.

  Behandlade dokument
  58
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  39 
  Anföranden och repliker
  28, 97 minuter
  Justering
  2023-05-04
  Bordläggning
  2023-05-09
  Debatt
  2023-05-10
  Beslut
  2023-05-11
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje M Utbildningsminister Mats Persson L Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Energi- och näringsminister Ebba

 • Stillbild från Debatt om förslag: Regelförenkling för företag

  Regelförenkling för företag

  Betänkande 2022/23:NU15

  Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022, som handlade om regelförenkling för företag. 

  Exempelvis föreslogs att regelverken för små företag ska förenklas, och regelbördan minskas. Andra förslag handlade bland

  Behandlade dokument
  23
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  32, 91 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-04-11
  Debatt
  2023-04-12
  Beslut
  2023-04-13
 • Stillbild från Debatt om förslag: Immaterialrättsfrågor

  Immaterialrättsfrågor

  Betänkande 2022/23:NU14

  Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022. Bland annat med hänvisning till att arbete pågår i flera frågor.

  Förslagen handlar exempelvis om åtgärder för att modernisera upphovsrätten, stärkt skydd för immateriella rättigheter, kunskapsfrämjande insatser på immaterialrättens område och bekämpning av immaterialrättsintrång.

  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 51 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-04-11
  Debatt
  2023-04-12
  Beslut
  2023-04-13
 • Stillbild från Debatt om förslag: Mineralpolitik

  Mineralpolitik

  Betänkande 2022/23:NU13

  Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om myndigheternas roll vid tillståndsprocesser. Utskottet anser att myndigheter i samband med tillståndsprocesser bör arbeta mer rådgivande och lösningsorienterat än tidigare. Uppmaningen grundar sig på

  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  23 
  Anföranden och repliker
  40, 95 minuter
  Justering
  2023-03-23
  Bordläggning
  2023-03-28
  Debatt
  2023-03-29
  Beslut
  2023-03-30
 • Stillbild från Debatt om förslag: Handelspolitik

  Handelspolitik

  Betänkande 2022/23:NU12

  Riksdagen sa nej till 85 förslag i motioner som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen rör internationell handel, EU:s inre marknad, handels- och investeringsfrämjande och hållbart företagande. Riksdagen hänvisar bland annat till den förda politiken, pågående

  Behandlade dokument
  27
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  26 
  Anföranden och repliker
  28, 83 minuter
  Justering
  2023-03-23
  Bordläggning
  2023-03-28
  Debatt
  2023-03-29
  Beslut
  2023-03-29
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Justitieminister Gunnar Strömmer M Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari LBistånds- och utrikeshandelsminister

 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om den regionala utvecklingspolitiken

  Riksrevisionens rapport om den regionala utvecklingspolitiken

  Betänkande 2022/23:NU8

  Riksrevisionen har granskat regeringens organisering, styrning och uppföljning av den regionala utvecklingspolitiken. En övergripande iakttagelse är att regeringens hantering har gett svaga förutsättningar för ett effektivt samlat statligt agerande för att nå politikens

  Behandlade dokument
  48
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  19, 84 minuter
  Justering
  2023-01-31
  Bordläggning
  2023-02-07
  Debatt
  2023-02-08
  Beslut
  2023-02-08
 • Stillbild från Debatt om förslag: 2022 års redogörelse för företag med statligt ägande

  2022 års redogörelse för företag med statligt ägande

  Betänkande 2022/23:NU4

  Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om 2022 års redogörelse för företag med statligt ägande. Riksdagen framhåller betydelsen av den årligt återkommande skrivelsen och understryker vikten av att regeringen fortsätter att utveckla innehållet i den så att den ger

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  16 
  Anföranden och repliker
  23, 72 minuter
  Justering
  2023-01-31
  Bordläggning
  2023-02-07
  Debatt
  2023-02-08
  Beslut
  2023-02-08
 • Stillbild från Debatt om förslag: Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av ett krisinstrument för den inre marknaden

  Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av ett krisinstrument för den inre marknaden

  Utlåtande 2022/23:NU10

  Riksdagen har prövat ett lagförslag från EU-kommissionen som handlar om att införa ett instrument som syftar till att säkerställa att den inre marknaden inom EU, det vill säga den fria rörligheten för personer, varor och tjänster ska fungera väl även i krissituationer. Förslaget

  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  4, 18 minuter
  Justering
  2022-12-15
  Bordläggning
  2022-12-19
  Debatt
  2022-12-20
  Beslut
  2022-12-21
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 24 Näringsliv

  Utgiftsområde 24 Näringsliv

  Betänkande 2022/23:NU1

  Totalt drygt 11,4 miljarder kronor ur statens budget för 2023 går till utgiftsområdet Näringsliv. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2023 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

  Mest pengar, cirka 3,5 miljarder kronor, går

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  47, 140 minuter
  Justering
  2022-12-15
  Bordläggning
  2022-12-19
  Debatt
  2022-12-20
  Beslut
  2022-12-21
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 19 Regional utveckling

  Utgiftsområde 19 Regional utveckling

  Betänkande 2022/23:NU2

  Riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2023 inom utgiftsområdet regional utveckling ska fördelas.

  Totalt handlar det om cirka 4,5 miljarder kronor ur statens budget. Mest pengar, knappt 2 miljarder kronor, går till regionala

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  25, 87 minuter
  Justering
  2022-12-13
  Bordläggning
  2022-12-15
  Debatt
  2022-12-16
  Beslut
  2022-12-20
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M EU-minister Jessika Roswall M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari LEnergi- och näringsminister Ebba Busch KD besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

  Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

  Betänkande 2022/23:NU6

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i bland annat upphovsrättslagen. Förslagen bygger på ett EU-direktiv och innehåller nya regler som handlar om att anpassa upphovsrätten till den digitala utvecklingen.

  I takt med att den digitala tekniken möjliggör

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 67 minuter
  Justering
  2022-11-24
  Bordläggning
  2022-11-29
  Debatt
  2022-11-30
  Beslut
  2022-11-30
 • Avveckling av Havs- och vattenmyndigheten

  Motion 2022/23:1581 av Roland Utbult och Lili André (båda KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1581 av Roland Utbult och Lili André båda KD Avveckling av Havs- och vattenmyndigheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att avveckla Havs- och vattenmyndigheten och införliva relevanta delar i Naturvårdsverkets och

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:MJU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Sveriges vattenförbrukning

  Motion 2022/23:1814 av Lili André (KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1814 av Lili André KD Sveriges vattenförbrukning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten för kommuner att fondera medel för att möjliggöra reinvesteringar i den befintliga va-infrastrukturen och tillkännager detta för regeringen.

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2022/23:CU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Stärkt narkotikaförebyggande arbete i Sverige

  Motion 2022/23:1498 av Lili André (KD)

  Motion till riksdagen 2022/23:1498 av Lili André KD Stärkt narkotikaförebyggande arbete i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda vilka insatser som bör vidtas på nationell, regional och lokal nivå för att stärka det narkotikaförebyggande arbetet i Sverige

  Inlämnad
  2022-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter